07.10.2004 00:00

Databáze českého amatérského divadla – nabídka spolupráce

Databáze českého amatérského divadla vzniká v souvislosti s pracemi na Bibliografii a Místopisu českého amatérského divadla v letech 1997-2003, jako součást projektu Dějiny českého amatérského divadla.
Vzhledem k tomu, že budování databáze je práce nejen veliká svým rozsahem, ale de facto práce nekonečná, obracíme se na všechny, kteří se v oblasti amatérského divadla pohybují, s nabídkou i prosbou o spolupráci. Bližší informace http://www.ipos-mk.cz/clanek.asp?ID=337
 
 
  Jiří Valenta
 

Databáze českého amatérského divadla

 

Databáze českého amatérského divadla vznikla v souvislosti s pracemi na Bibliografii a Místopisu českého amatérského divadla v letech 1997-2003 v IPOS, útvar Artama, jako součást projektu Dějiny českého amatérského divadla, který vede PhDr. Vítězslava Šrámková. Databázi spravuje a její zpracování řídí Jiří Valenta.

Zpracovává se ze soustředěných materiálů při této příležitosti a předpokládá se její průběžné doplňování. Předpokládáme, že první část základu Databáze (hlavní město Praha) bude připojena do internetové sítě počátkem roku 2005. 

Uvítáme také vaše vstupy a doplňky. 
Záleží také na Vás, zda se Váš soubor a aktivity 
stanou nesmazatelnou součástí historie.

Kontakty:

Informace a doplňky zasílejte na adresu:
NIPOS-Artama, Dějiny, P. O. BOX 12, Blanická 4, 120 21 Praha 2

e-maily: valenta@nipos-mk.cz / sramkova@nipos-mk.cz  / artama@nipos-mk.cz

Konzultace: Pondělí - Čtvrtek 9 -14 hodin. 
Telefony: 221 507 972, 221 507 973, 221 507 953 (sekretariát) 
Fax: 221 507 929
případně mobily: Jiří Valenta 728 305 839 nebo privátní linka 257 324 717 
PhDr. Vítězslava Šrámková 723 506 952 nebo privátní linka 241 717 637 


Databáze bude obsahovat následující vzájemně propojené báze: 

Geografické celky  
(místní části, obce, okresy, kraje) 
souhrny informací o místě

vysvětlení   

 

Soubory  
(amatérské divadelní, loutkářské aj. slovesné)

dotazník s vysvětlivkami

dotazník ke stažení

Přehlídky  
(jednotlivé ročníky celostátních, regionálních, místních postupových i nepostupových přehlídek a festivalů)

dotazník s vysvětlivkami

dotazník ke stažení

Osobnosti  
(výrazní tvůrci a organizátoři, odborní lektoři, atp.)

dotazník s vysvětlivkami

dotazník ke stažení

Organizace  
(sdružující soubory nebo odborné instituce)

dotazník s vysvětlivkami

dotazník ke stažení

Databáze by mohla podrobně zachytit historii i současný stav českého amatérského divadla – pokud budete zasílat na výše uvedenou adresu v elektronické podobě zpracované informace buď na připojených formulářích nebo jako texty většího rozsahu a obrázky, které k příslušnému heslu připojíme.


ZPĚT NA SEZNAM

Geografické celky

Souhrnné základní informace o amatérském divadle v jednotlivých místech s vazbami na jednotlivé báze (soubory, přehlídky, osobnosti, organizace) zpracovává NIPOS-Artama. 


ZPĚT NA SEZNAM

Soubory - osnova s vysvětlivkami

Holá osnova vhodná pro vyplňování a odeslání je připojena ke stažení v příloze.

Název:    
Starší názvy:   
Místo (geografický celek):   
Založen:  Rok nebo desetiletí. (Desetiletí označujeme např. 195x.)
Období doloženého působení: Ve formě např. 195x, 196x, 197x, 198x,
Text: údaje o činnosti: Každá nová informace bude uvedena chronologickým údajem (rok, desetiletí v podobě 195x) a začne na novém řádku (můžeme také používat časová označení typu ”od 1945....” a pod.). Obecné (chronologicky nezařaditelné) informace zařaďte do prvního odstavce na začátku.
Bibliografie:  Uvedeme bibliografii vztahující se k souboru. V názvech nepoužíváme zkratky, vše rozepisujeme. Řadíme abecedně dle autora.
Archivy: Odkazy na materiály vztahující se k souboru uložené v archivech.
Poznámka: Údaje o zpracovateli atp. a vše s čím si nevíte rady.
Typ souboru: nehodící se vymažte nebo zvýrazněním označte vhodné:

skupina neorganizovaných ochotníků
divadelní spolek – SDO, JDO, atp., občanské sdružení
divadelní soubor víceúčelového spolku - ČOB, NJP, NJS,
divadelní odbor Sokola
divadelní odbor Orla
divadelní odbor hasičů - SDH, SČSPO
dělnický divadelní spolek nebo odbor DTJ
divadelní soubor politické strany
divadelní soubor kulturního zařízení
skupina mládeže, studentů
dětský soubor - ZŠ, NŠ, ZUŠ, DDM
náboženské divadlo např. jezuité, piaristi atp.
zámecké divadlo
divadlo na řádové škole
sousedské divadlo
jiné
nezjištěno

Obory: nehodící se vymažte nebo zvýrazněním označte vhodné

činohra, opera, opereta, muzikál, balet, tanec, pantomima, loutky, poezie, alternativní, dětské, pro děti a mládež, plenérové a pouliční, divadlo v přírodě, nezjištěno

Osobnosti k tomuto souboru: Jména osob uvádějte ve tvaru PŘÍJMENÍ, Jméno
Uveďte pouze jména a příjmení osobností, které působily v souboru a které vybíráte pro bázi osobností. Bližší údaje uvedete tam.
www odkazy:  
Kontakty: Adresy atp.
Připojené PC materiály: autor, název, kdo vydal, kdy
Připojené obrázky:  


ZPĚT NA SEZNAM

Přehlídky (jednotlivý ročník) - osnova s vysvětlivkami

Holá osnova vhodná pro vyplňování a odeslání je připojena níže.
Před zpracováním konzultujte, zda příslušný ročník přehlídky již není zpracován.

Název přehlídky: Rok a název přehlídky. Např. 2003 Jiráskův Hronov
Ročník přehlídky: Pořadové číslo (arabská číslice).
Rok: Rozumí se kalendářní rok konání.
Od (celé datum): 1.4.1954
Do (celé datum): 10.4.1954
Text: Obecná charakteristika ročníku.
Účast souborů: Místo, název souboru, autor: název hry, režisér
Lektoří, porotci: Jméno, odbornost, místo působení
Paralelně organizované akce: Školení, konference, organizátoři.
Účast osobností: Jméno, např. zahajoval přehlídku, zúčastnil se jako autor uváděné hry
Bibliografie: Uvedeme bibliografii vztahující se k příslušnému roku přehlídky. Řadíme abecedně dle autora.
Archivy: Týkající se tohoto ročníku.
Poznámka: Zpracoval
Obory na přehlídce: Označte vhodné:
činohra, opera, opereta, muzikál, balet, tanec, pantomima, loutky, poezie, alternativní, dětské (hrané dětmi), pro děti a mládež, plenérové- pouliční, jiné, nezjištěno
Druh přehlídky: Označte vhodné:systémová-postupová, samostatná
Typ přehlídky: Označte vhodné:
místní (též festivaly s pozvanými soubory), okresní, oblastní, krajská, národní, mezinárodní, jiné s účastí divadelních souborů, s účastí ze zahraničí.
Organizátoři: Pořadatelé tohoto ročníku.
Osobnosti: Uveďte jména významných osobností spjatých s přehlídkou, které zároveň vybíráte pro bázi osobností.
Odkazy  
www odkazy rozumí se tohoto ročníku
Kontakty: adresy atp.
Texty citace PC Citace materiálů. Uvádějte pramen v co nejpřesnější podobě.
Obrázky odkazy rozumí se tohoto ročníku


ZPĚT NA SEZNAM

Osobnosti - osnova s vysvětlivkami

holá osnova vhodná pro vyplňování a odeslání je připojena níže
Dosud nezjištěné údaje nekomentujte, rubriku nechte volnou.

Osobnosti  
Příjmení:  

Jméno:

 

Datum narození:

 
Místo narození:  

Datum úmrtí:

 

Místo úmrtí:

 

Text:  

Text o osobnosti: Stručná charakteristika, v případě potřeby chronologie stejně jako u souborů)

Bibliografie:

Uvedeme bibliografii vztahující se k dané osobnosti. 
V názvech nepoužíváme zkratky, vše rozepisujeme.

Autorské práce:

Řadíme abecedně dle názvu, na konci spoluautorské práce...

Životopisné:

Řadíme abecedně dle autora.

Archivy:  

Odkazy na materiály vztahující se k dané osobnosti uložené v archivech.

Poznámka:

Údaje o zpracovateli

Profese:  

Označte vhodné.
Autor, Režisér, Výtvarník, Herec, Dramaturg, Organizátor, Hudebník, Pedagog, Jiné

Obory:  

Označte vhodné:
činohra, opera, opereta, muzikál, balet, tanec, pantomima, loutky, poezie, alternativní, dětské (hrané dětmi), pro děti a mládež, plenérové-pouliční, nezjištěno
Význam osobnosti:   Označte vhodné:
Vynikající jedinec v místě
Vynikající jedinec přesahující místní význam
Kolébka pozdějšího profesionála
Hostování, instruktáže

Příslušnost ke geografickým celkům:  

Vypsat místa spjatá s životem osoby (v případě potřeby rozlišit pomocí okresu nebo pod.)

Soubory:  

Vypsat soubory spjaté s životem osoby (název souboru a místo působení)

Organizace:  

Názvy divadelních organizací, ve kterých pracoval

Přehlídky:  

Názvy přehlídek, případně období, ve kterých se aktivně zúčastnil

www odkazy:  

adresa

Kontakty:  

adresy
Citace:  
Citace materiálů.  Uvádějte pramen v co nejpřesnější podobě.

Obrázky odkazy

Uvádějte odkazy na obrázky vztahující se k dané osobnosti, které jsou v knihách, časopisech či archivech v papírové podobě. Uvádějte úplný bibliografický údaj (či záznam o místě uložení) doplněný popisem obrázku.

 
ZPĚT NA SEZNAM

Údaje a materiály o činnosti organizací

po doplnění odeslat valenta@nipos-mk.cz 

Název:

 

Skupina org.:

Spolky ( ÚMDOČ a její okrsky, SČDO apod.)
Kulturní zařízení (ÚDLUT, Impuls, OKS apod.)

Založení:

 

Ukončení:

 

Základní údaje o činnosti : 

charakterizujte okruhy činností v okruhu amatérského divadla, školení, přehlídky, poradní sbory, atp.

Osobnosti: 

významní organizátoři, o nich podrobněji na formuláři pro osobnosti

Bibliografie:

 

Archivy:

 

Připojené texty

 

Připojené obrázky

 

autor textu: Jiří Valenta

  příloha ke stažení: dat_organizace.rtf (velikost 5 KB)

Autor článku: redakce