03.03.2010 00:00

Databázi amatérského divadla doplnila interaktivní mapa

Víte, který region se pyšní nejvyšší koncentrací amatérských divadelních spolků? Jaké divadelní přehlídky se konají kolem Písku nebo zda má více souborů Ostrava či Brno? Odpovědi se skrývají v jedinečné databázi umístěné na adrese www.amaterskedivadlo.cz, mapující více jak dvousetletou historii i současnost tohoto českého fenoménu – ochotnického divadla. Databáze se nyní dočkala významného vylepšení: nová, vizuálně přehledná interaktivní mapa umožňuje návštěvníkům pátrat v divadelní minulosti
i současnosti devíti tisícovek měst a obcí.

Každé místo na mapě obsahuje výpis již zaniklých i dosud existujících amatérských spolků, přehled místních divadelních přehlídek a také informaci o první doložené zprávě o amatérském divadle v dané obci. Díky tomu mohou uživatelé získat komplexní představu o koncentraci divadelních aktivit v celé České republice, v jednotlivých regionech nebo dokonce prozkoumávat a vzájemně porovnávat  sousedící obce. Mapa také nabízí aktivní odkaz do dalších sekcí www.amaterskedivadlo.cz, kde zájemci naleznou detailnější informace o amatérských divadelních aktivitách – divadla, organizace, soubory, osobnosti nebo přehlídky – v databázi je možné vyhledávat podle mnoha kritérií. V současné době je zveřejněno téměř šedesát devět tisíc hesel, v tom je přes třicet tisíc fotografií a kopií dokumentů, doplněných více než deseti tisíci texty, jako jsou recenze či citace z recenzí, články nebo soupisy repertoáru. Přibližně dvojnásobek uvedeného počtu hesel je v pracovní verzi zaznamenán či rozpracován.

Otevřená encyklopedická databáze shromažďuje informace o amatérských divadelnících aktivitách na území České republiky a na její aktualizaci se mohou podílet i sami návštěvníci stránek. „Amatérské divadlo má v českých zemích hluboké kořeny a téměř každé místo mělo a má své ochotnické a amatérské soubory. Není proto divu, že databáze neustále roste. A to i díky pomoci veřejnosti, která nám přispívá svými poznatky a materiály o souborech, hrách, hercích i divadlech a přehlídkách,“ vysvětluje dr. Vítězslava Šrámková z Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu (NIPOS), které projekt realizuje.

Zakladateli databáze jsou PhDr. Vítězslava Šrámková a nestor českého amatérského divadla Jiří Valenta. V roce 2007 získali Cenu ministra kultury "za přínos k rozvoji české kultury“ s přihlédnutím k realizaci tohoto projektu i předchozím pracem věnovaným historii amatérského divadla v České republice.

Rozšíření databáze českého amatérského divadla je součástí projektu „Uchování a prezentace kulturního dědictví českého i světového divadla“, který je realizován za podpory Finančních mechanismů EHP/Norska (http://www.eeagrants.org). Držitelem grantu je Institut umění – Divadelní ústav ve spolupráci s Národním informačním střediskem pro kulturu (NIPOS). Součástí projektu je archiv největší světové přehlídky scénografie a divadelní architektury Pražské Quadriennale
a vytvoření databáze divadelní fotografie na internetu.

Více informací je k dispozici na www.theatre-heritage.cz.

Zdroj: Institut umění - Divadelní ústav

 

Autor článku: redakce