20.09.2017 11:45

Den otevřených dveří DAMU

Den otevřených dveří Divadelní fakulty AMU se uskuteční 7. října 2017 od 10:00 hod. v prostorách Divadelní fakulty na adrese Karlova 26, Praha 1.

Časový harmonogram:

 • 10:00 – společné zahájení v Divadle DISK s děkankou Divadelní fakulty MgA. et Mgr. Doubravkou Svobodovou
 • 10:30 – Katedra činoherního divadla, obor Herectví činoherního divadla
 • 10:30 – Katedra činoherního divadla, obor Režie a dramaturgie činoherního divadla
 • 10:30 – Katedra scénografie
 • 10:30 – Katedra autorské tvorby a pedagogiky
 • 10:30 – Katedra produkce
 • 11:30 – Katedra alternativního a loutkového divadla, obor Herectví alternativního a loutkového divadla
 • 11:30 – Katedra alternativního a loutkového divadla, obor Režie-dramaturgie alternativního a loutkového divadla
 • 11:30 – Katedra alternativního a loutkového divadla, obor Scénografie alternativního a loutkového divadla
 • 11:30 – Katedra výchovné dramatiky
 • 11:30 – Katedra teorie a kritiky
 • 12:00 – Hallerův sál – úvodní informace děkanky DAMU pro odpolední blok
 • 12:30 – Katedra činoherního divadla, obor Herectví činoherního divadla
 • 12:30 – Katedra činoherního divadla, obor Režie a dramaturgie činoherního divadla
 • 12:30 – Katedra scénografie
 • 12:30 – Katedra autorské tvorby a pedagogiky
 • 12:30 – Katedra produkce
 • 13:30 – Katedra alternativního a loutkového divadla, obor Herectví alternativního a loutkového divadla
 • 13:30 – Katedra alternativního a loutkového divadla, obor Režie-dramaturgie alternativního a loutkového divadla
 • 13:30 – Katedra alternativního a loutkového divadla, obor Scénografie alternativního a loutkového divadla
 • 13:30 – Katedra výchovné dramatiky
 • 13:30 – Katedra teorie a kritiky

www.damu.cz

www.facebook.com/DAMU.DivadelniFakultaAMU