05.05.2006 00:00

Dilia vypsala stipendia pro mladé překladatele

Divadelní a literární agentura (DILIA) vypsala stipendia na workshop pro mladé překladatele. Téma pro rok 2006 je Překlad současné britské hry (se zaměřením na severoirské drama).

Workshop je určen začínajícím překladatelům, ať už z řad studentů anglistiky, či naopak studentů divadelních škol a dalších, kteří mají dostatečné jazykové vybavení a zájem o divadelní texty.

Smyslem je přiblížit problematiku překladu divadelního textu. Každý účastník během workshopu přeloží jednu divadelní hru. Účastníci budou pracovat pod vedením zkušených překladatelů a dramaturgů (Dana Hábová, Jan Hančil, Zdeňka Brandejská), s nimiž budou svou práci konzultovat, na společných setkáních budou moci diskutovat průběh práce s ostatními.

Dále se budou podílet na přípravě scénického čtení a vyzkouší si tak konkrétní práci při realizaci přeloženého textu. Počítáno je i s účastí některých autorů, setkání s nimi může být také velmi zajímavou součástí workshopu. Projekt je připravován ve spolupráci s profesionálními divadly, která v případě zájmu uvedou vzniklé překlady i jako řádné inscenace v rámci svého repertoáru.

Na projektu se podílí řada partnerů – British Council, česká divadla, divadelní fakulta AMU a další. Účastníci workshopu tedy budou mít možnost navázat celou řadu zajímavých profesionálních kontaktů.

Všichni účastníci obdrží stipendium.

Termín uzávěrky je 10. května 2006.

Blíže viz www.dilia.cz/view.php?cisloclanku=2005070101

Kontakt: Martina Schlegelová, DILIA, Krátkého 1, 190 03 Praha 9, T 266 199 823, 604 130 935, E schlegelova@dilia.cz 

Převzato z www.institutumeni.cz 

Autor článku: redakce