06.02.2023 09:02

Divadelní klub Jirásek Česká Lípa a Gymnázium Přírodní škola v Činoherním klubu

V neděli 12. února bude hrát v Činoherním klubu v rámci přehlídky „Činoherní klub uvádí:“ soubor Divadelní klub Jirásek z České Lípy Molièrova LAKOMCE.

Komedii o chamtivosti, kupčení s city, marnivosti a nafoukanosti sehrají jako divadlo na divadle. V úpravě a režii Václava Klapky účinkují Karel Bělohubý nebo Václav Klapka, Iveta Vrabcová, Vít Šťastný, Tereza Šťastná, Otakar Ille, Dita Krčmářová, Jiří Gottlieber a Pavel Landovský.

V pondělí 13. února v 19 hodin uskuteční studenti a učitelé Gymnázia Přírodní škola divadelní představení NÁVŠTĚVA Z PRAVĚKU. Inscenace vznikla na motivy knihy a životního příběhu Petra Ginze, mladého výtvarníka, spisovatele a šéfredaktora terezínského časopisu VEDEM. (Petr Ginz by se v letošním roce dožil 80 let.) Ve hře se prolíná fantazijní dobrodružný příběh inspirovaný Julesem Vernem s mrazivou realitou životního osudu dospívajícího chlapce v době protektorátu. Inscenaci se svými studenty nastudoval František Tichý.

Na podzim 2022 se tato inscenace hrála v Památníku ticha, v rámci projektu „Od svědectví k podobenství“. V prostorách čekárny Nádraží Praha Bubny se součástí scény staly vystavené fotografie Terezínského ghetta nalezené v pozůstalosti Milana Weinera.

V inscenaci Návštěva z pravěku hrají Josef Arnot, Adnan Alhariri, Matyáš Beránek, Oliver Böhm, Tomáš Brdička, Vojtěch Bruthans, Prokop Císler, Anna Geröová, Vojtěch Havrda, Jaroslav Janda, Jonáš Kučera, Ondřej Kučera, Barbora Martišková, Adam Novik, Šimon Petrov, Mojmír Pěnička, Adam Pochman, Anežka Ptáčková, Jonáš Soukup, František Tichý a Natkamon Wongsrisang. O hudební doprovod se postarají Zuzana Bruthansová, František Kittner, Julie Krommelová, Vít Novotný, Adam Pochman a Julie Součková.

Přehlídka amatérských divadelních souborů se v roce 2023 uskutečňuje za finanční podpory MK ČR.

https://cinoherniklub.cz/ck-uvadi/moliere-lakomec-2/

Autor článku: Radvan Pácl