10.05.2022 12:36

Divadelní MUNIfest

12. května 2022, 13:00 – 19:30, nádvoří, Arna Nováka 1, Brno

Divadelní MUNIfest je jednodenní festival Masarykovy univerzity konající se 12. 5. 2022 na nádvoří filozofické fakulty, který představí vystoupení celkem šesti studentských spolků. Účastnit se bude Filosofické divadlo, které má mnohaletou tradici zpřístupňování filozofických témat nefilozofickému publiku skrze autorskou divadelní tvorbu. Dále Divadelní spolek SveTr (Svenska teatern) z Ústavu germanistiky, nordistiky a nederlandistiky FF MU, který dá zažít krásu švédštiny vyslovované na divadelních prknech (samozřejmě s titulky!). The Gypsywood Players pak inscenací Canterburských povídek v angličtině přiblíží každodenní útrapy poutníků z dob renesance. Otázku, zda se role hrají pouze na jevišti, vznese univerzitní spolek Divadlo Petra Cendelína a v neposlední řadě pak kolegové z právnické fakulty, Fakultní divadelní společnost, přenesou scénu do roku 1918 a zábavnou formou dají nahlédnout do legislativního procesu prvních českých zákonů. Zpestření přitom zajistí japanistický spolek Yosakoi Hanamaru, který program doplní o taneční vystoupení.

Akci společně připravila FF MU, PrF MU a FSS MU.

Autor článku: Převzato z: https://www.phil.muni.cz/