26.02.2015 15:24

Divadelný ústav si výstavou pripomína výročie Slovenského národného divadla

Divadelný ústav v spolupráci so Slovenským národným divadlom pripravil reprezentatívnu výstavu pri príležitosti 95. výročia vzniku prvej slovenskej scény. Slávnostná vernisáž výstavy opäťminútsto.snd sa uskutoční v piatok 6. marca 2015 o 17.30 hod. vo Výstavnej sieni novej budovy Slovenského národného divadla na Pribinovej ulici v Bratislave.

Jubileá inštitúcií sú príležitosťou odhaliť zdanlivo skryté a zabudnuté. Pri takej významnej národnej kultúrnej inštitúcii, akou je Slovenské národné divadlo, je namieste sprítomniť osobnosti, udalosti, fakty a najmä prchavé umelecké činy,“ vysvetľuje Martin Timko z Divadelného ústavu, jeden z kurátorov pripravovanej výstavy.

Koncepcia výstavy sa sústreďuje predovšetkým na sprítomnenie tvorivých umelcov – interpretov, ale aj riaditeľov a významných režisérov, dramaturgov, umeleckých šéfov, choreografov, sólistov opery i baletu, ako aj na zásadné výsledky ich tvorivej činnosti v najvýznamnejších inscenáciách každého umeleckého súboru Slovenského národného divadla.

Kurátorský tím rozčlenil výstavu do desiatich časových období, v ktorých sa snažil o prezentáciu života jedinečného trojsúborového divadla v kontextoch a súvislostiach doby. „Divadlo ako živé umenie priamo aj nepriamo vyrastá zo životných peripetií konkrétnej doby, krajiny a reflektuje a sprítomňuje vnútorný zmysel prítomnosti či minulosti ľudského bytia vo svete,“ dodáva Martin Timko.

Výstavu pre Slovenské národné divadlo kurátorsky pripravili Katarína Kunová, Zuzana Nemcová a Martin Timko z Divadelného ústavu. Autorom architektonického riešenia výstavy je Miroslav Daubrava. Grafické spracovanie zabezpečila Nora Nosterská.

Výstava potrvá až do konca prebiehajúcej divadelnej sezóny, 30. júna 2015.

www.snd.sk

www.theatre.sk


Autor článku: Miroslav Švoňava, foto: Sólisti opery v sezóne 1927/1928

Divadelný ústav si výstavou pripomína výročie Slovenského národného divadla