15.05.2018 18:24

Divadlo Continuo: výzva pro hudebníky k účasti na Mezinárodním site-specific projektu

Od 16. července do 19. srpna 2018 pořádá Divadlo Continuo Mezinárodní site-specific projekt a hledá muzikanty, kteří by se chtěli zapojit do tvorby představení a podílet se na hudební složce celého projektu.

Divadlo Continuo je mezinárodní nezávislá divadelní skupina vedená režisérem a uměleckým vedoucím Pavlem Štouračem. Od roku 1995 skupina trvale sídlí a tvoří v malé jihočeské vesnici Malovice, 25 km od Českých Budějovic, v prostorách bývalé zemědělské usedlosti pojmenované Švestkový Dvůr.

Pro hereckou práci Divadla Continuo je charakteristické hledání autentického, osobního výrazu spojováním výtvarného znaku a fyzického herectví, rytmu a muzikality.

Za dobu svého dlouholetého působení vytvořilo Divadlo Continuo téměř čtyři desítky inscenací a uspořádalo dvacet jedna mezinárodních letních site - specific projektů, kterých se zúčastnilo přes 400 umělců z celého světa.

Základní myšlenkou letních projektů Divadla Continuo je tvůrčí setkání umělců, odlišných přístupů a profesí z různých zemí při společném díle. Účastníci spolu několik týdnů žijí a pracují na Švestkovém Dvoře a ve vybrané nedivadelní lokalitě v okolí. Připravovaná inscenace je vždy inspirovaná místem a neopakovatelným setkáním. Po premiéře bude letos následovat šest repríz a derniéra.

Inscenace vzniká z výsledků pohybových, hlasových, hudebních a výtvarných tvůrčích dílen, které budou probíhat zejména v prvním týdnu projektu na Švestkovém Dvoře. Dílny povedou členové Divadla Continuo. Následný tvůrčí proces v nedivadelní lokalitě bude letos poprvé rozdělen mezi osm mladých režisérů pod supervizí Pavla Štourače, uměleckého šéfa Divadla Continuo.

Hlavním tématem letošního projektu budou historické události 20. století, které se odehrály v letech s osmičkou na konci letopočtu. Samotné představení bude tvořit osm osmiminutových výstupů osmi různých autorů a skupin.

Profil účastníka:

Hledáme hudebníky, které zajímá muzika a zvuk jako součást scénického jazyka. Jsou ochotni hledat a prohlubovat možnosti prolínání různých jazyků v rámci performativní tvorby a sdílet své nápady ve skupině muzikantů i dalších účastníků projektu.

Prvotní je zájem, energie a vytrvalost, ochota pracovat a sdílet své umělecké vize ve skupině, touha objevovat nové možnosti tvorby, nabízet, zkoušet, poznávat. Dobrá fyzická i psychická kondice - půjde o intenzivní několikatýdenní práci nejen v divadle, ale hlavně ve venkovních prostorách.

Účast je nutná po celou dobu projektu.

Finanční podmínky projektu:

Účastník hradí částku 8.000 Kč, která pokrývá stravu po celou dobu projektu a další náklady s ním spojené, dále si hradí náklady na dopravu. Ubytování zajišťuje Divadlo Continuo.

Výběr muzikantů projektu proběhne na základě přihlášky, CV, motivačního dopisu a ukázky dosavadní umělecké tvorby (nahrávky, odkazy na videa a záznamy vlastní umělecké tvorby)

Tyto materiály můžete zaslat v anglickém jazyce na email: team@continuo.cz

Uzávěrka přihlášek je do půlnoci 20. 5. 2018.

Přihlášku na letní projekt naleznete na http://www.continuo.cz/prihlaska-letni-projekt-2018/

Autor článku: Zuzana Bednarčiková