20.12.2017 14:09

Divadlo NoD hledá rezidenční divadelní projekty pro rok 2018/19

Pro rok 2018/19 hledáme projekty autorského divadla, které se stanou součástí repertoáru Divadla NoD, a doplní tak linii vlastní divadelní produkce NoDu a tvorby rezidenčního souboru 11:55.

Nabízíme: 

  • možnost premiéry vaší inscenace v březnu 2018, v září 2018 nebo v květnu 2019, a to buď ve velkém sále Divadla NoD (kapacita cca 100 diváků) nebo ve Studiu superhrdinů (kapacita cca 40 diváků)
  • deset zkoušek v prostoru
  • technické zázemí Divadla NoD (včetně možnosti spolupráce s našimi osvětlovači a zvukaři)
  • jednu reprízu měsíčně po dobu jedné sezóny
  • procentuální podíl ze vstupného dle podmínek a náročnosti konkrétního projektu
  • omezené skladovací prostory (po domluvě)

Veškeré podmínky spolupráce budou dále specifikovány dle potřeb konkrétního rezidenčního projektu.

V případě zájmu o realizaci vašeho projektu v rámci naší rezidenční výzvy zašlete do 31. 1. 2018 na E janek@roxy.cz:
a) popis projektu (koncepce, tvůrčí tým, nástin financování a harmonogramu příprav, specifika projektu)
b) CV osoby zodpovědné za projekt

Vybrané projekty budou pozvány k osobnímu pohovoru v první polovině února 2018. Výsledky výzvy oznámíme do 15. 2. 2018.

Těšíme se na vás,
Janek Lesák & Natálie Preslová & tým Divadla NoD

www.nod.roxy.cz