08.10.2020 14:20

Divadlo Tramtarie: Pohádka Eminka a Emoušek pomáhá dětem poznávat své emoce

Druhou premiérou sezóny 2020/2021 je pohádka Eminka a Emoušek, která vznikla ve spolupráci Divadla Tramtarie s olomouckou organizací „Jak Dál?“. Ta provází rodiny v náročných životních situacích. Inscenace je určena divákům od tří do jedenácti let a jejím cílem je hravou a humornou formou seznámit děti s nejrůznějšími emocemi, se kterými se můžou potkat během svého života. Jejich poznání totiž vede ke snazšímu pochopení jak sebe sama, tak svého okolí. Premiéra proběhne v sobotu 10. října v 15 hodin v Divadle Tramtarie.

„Každé dva roky uvádíme novou autorskou pohádku, ta letošní je ale specifická. Kromě toho, že by měla děti a rodiče pobavit, věříme, že díky ní předáme i důležité poselství o tom, že každý z nás má své emoce, a ty jsou přirozenou součástí našeho života,“ říká Petra Němečková, ředitelka Divadla Tramtarie.

Výjimečným specifikem nejnovější inscenace je spolupráce divadla s odborníky z Jak Dál?, kteří se dlouhodobě zabývají podporou rodičů a dětí. Ti se podíleli jak na námětu, tak na scénáři k pohádce. Společným cílem bylo vytvořit inscenaci, která by dětem ukázala, že zažívat například radost je stejně přirozené, jako prožít strach či smutek.

„ Do této velmi inspirativní spolupráce jsme šli z důvodu otevření tématu poznávání emocí a jejich prožívání u dětí. Naše organizace podporuje rodiny s dětmi, které prochází životní změnou – může to být například partnerská krize, rozchod rodičů, případně úplný rozpad rodiny. Často se nám při naší práci stává, že děti neví, jak pojmenovat emoce, které prožívají. To může být pro ně dále zraňující. V rámci inscenace se dotýkáme důležitých témat, se kterými vědomě pracujeme a podporujeme tak vytváření zdravého emočního prožívání. Za spolupráci s Divadlem Tramtarie jsme velmi vděční a věříme, že její výsledky budou malé diváky nejen bavit, ale pomůžou jim téma vlastních pocitů i lépe poznat.“ sděluje Tereza Vránová z organizace Jak Dál?.

Hlavním hrdinou příběhu je osmiletý Eliáš, který má se svými rodiči vyrazit na výlet. A to ne jen tak ledajaký! Nepůjdou totiž pěšky ani nepojedou autem, jako obvykle, ale vyrazí na kolech. Tatínek navíc vymyslel výlet dvoudenní a to znamená, že budou mimo domov i přes noc. Tu ale nestráví v hotelu, ale pod stanem. Přes počáteční obavy a problémy nakonec celá rodina na onen výlet opravdu vyrazí. A během cesty zažije Eliášek nejrůznější dobrodružství, ovšem to největší je neplánované setkání s tajemnými bytostmi, které si říkají Eminka a Emoušek, a které mu tvrdí, že jsou s ním odjakživa a že se zjevují pokaždé, když zažije nějakou vypjatou situaci…

V hlavní roli malého Eliáše se představí Václav Stojan, který již v dětských inscenacích Tramtarie ztvárnil například postavu pračlovíčka či Huga z hor. V dalších rolích skřítků a rodičů vystoupí Vít Pištěcký a Dominika Hrazdílková. Autorkou scény, kostýmů a loutek je Markéta Rosendorfová, hudbu k inscenaci složil Peter Gábor.

https://divadlotramtarie.cz/

Autor článku: Tereza Matějková