03.06.2021 09:54

Do nové sezony vstupuje Provázek s novým uměleckým šéfem

Novým uměleckým šéfem legendárního brněnského Divadla Husa na provázku se stává dramaturg Martin Sládeček. Dosavadní umělecká šéfka Anna Davidová divadlo opouští z důvodů ryze osobních, věnovat se teď bude očekávanému mateřství. K předání vedení tak dochází v rámci jednoho týmu, jenž před dvěma lety započal novou úspěšnou cestu Provázku směrem k progresivnímu a otevřenému divadelnímu domu.

„S radostí a pokorou chci dále rozvíjet naši společnou koncepci Provázku jako společensky angažovaného divadla se silnými lokálními kořeny a celorepublikovým renomé, kde se pozoruhodní tvůrci z různých uměleckých oborů v soustředěné atmosféře potkávají s výjimečně inspirativním a pracovitým hereckým souborem, a vést Provázek k vizi živoucího kulturního centra otevřeného takzvané periferii - lidem i tématům, která se aktuálně ocitají na okraji veřejného zájmu,” uvádí v jednom ze svých prvních komentářů nový umělecký šéf Martin Sládeček, jeden z nejvýraznějších a nejoceňovanějších tvůrců své generace. Sládeček je spolutvůrcem řady výjimečných inscenací (na Provázku např. Gadžové jdou do nebe), autorem či spoluautorem svérázných autorských adaptací (např. Don Quijote) a překladatelem z několika světových jazyků.

Dosavadní umělecká šéfka Anna Davidová ke svému působení na Zelném trhu uvádí: „I přes počáteční kontroverze se podařilo divadlo stabilizovat, a to jak provozně, tak umělecky. Podařilo se jej po všech směrech otevřít a jasně tak signalizovat a artikulovat jeho novou cestu. A to i přesto, že nám do slibného rozjezdu záhy vpadly pandemické okolnosti. Dramaturgický plán na následující sezonu je zajištěn a divadlo je po všech stránkách ve skvělé kondici, připraveno dále následovat svou misi: reflektovat naši současnost.” K budoucnosti Divadla Husa na provázku pak Davidová dodává: „Protože stojím o kontinuitu započaté cesty, s důvěrou svěřuji umělecké vedení divadla Martinu Sládečkovi, dosavadnímu dramaturgovi a člověku, který spolu se mnou novou tvář divadla od samotného začátku našeho působení utvářel."

Svým nekompromisním přístupem vytvořila Davidová v Divadle Husa na provázku prostředí, ve kterém se během krátkého času nahromadilo explozivní množství kreativní energie. Brněnští tvůrci věří, že tento nashromážděný a dosud nezúročený potenciál bude možné v nastávajících přívětivějších časech plně proměnit.

Volbu nového uměleckého šéfa podporuje také ředitel Centra experimentálního divadla, jehož součástí Divadlo Husa na provázku je, Miroslav Oščatka: „Přechod dramaturga Martina Sládečka na pozici uměleckého šéfa chápu jako suverénní strategický krok na cestě k ještě výraznějšímu dramaturgickému profilování divadla a k dalšímu otevírání Provázku různým tvůrcům a estetikám, na kterou se v lednu 2019 divadlo vydalo. Provázek tím potvrzuje trend v obsazování tohoto postu, který lze dnes sledovat v předních divadelních domech po celé Evropě.”

Nač se tedy mohou příznivci divadla v nadcházejících sezonách těšit? O dalším směřování má provázkovský tým pod vedením mladého dramaturga jasno: „Cítíme potřebu vytvářet nevšední divadelní zážitky mobilizující rovnoměrně cítění i myšlení. Svádět při nich dohromady nepravděpodobné skupiny lidí, propojovat a spojovat. Přispívat k soudržnosti společnosti, společně objevovat ohromující potenciál tvořivě komunikující pospolitosti a především – neztrácet humor,“ doplňuje své představy o dalším vývoji Provázku Sládeček, který do funkce uměleckého šéfa nastupuje k 1. červnu 2021.

https://www.provazek.cz/


Martin Sládeček

Narodil se v roce 1989 ve Frýdku-Místku. Divadelní dramaturgii vystudoval na Janáčkově akademii múzických umění v Brně v ateliéru prof. PhDr. Václava Cejpka. Po stážích na rakouské Universität Mozarteum Salzburg a v Českém centru v Berlíně nastoupil ještě během studií v roce 2015 na místo dramaturga činohry Národního divadla Brno, vedené tehdy nově režisérem Martinem Františákem. Právě v Mahenově divadle, na větší ze dvou scén činohry NdB, debutoval také jako autor – hrou Otvírání studánek Alfréda Radoka v režii J. A. Pitínského. V roce 2017 přijal nabídku Doda Gombára, tehdejšího uměleckého šéfa Švandova divadla na Smíchově, kde jako dramaturg působil až do svého angažmá na Provázku. Na svém kontě má řadu inscenací i mezinárodních divadelních projektů, je také autorem her, dramatizací a překladů dramatických textů. Je nositelem Ceny spolkové země Salcbursko (Der Salzburgpreis) za rok 2012 a Ceny Evalda Schorma za rok 2013.

Autor článku: Barbora Olšanová, foto: Anna Davidová a Martin Sládeček