23.10.2018 10:55

Dokumentární divadlo jako kreativní nástroj výuky – interaktivní dílna pro pedagogy

19. 11. 2018 / 10:00 -13:00 / Divadlo Archa, Na Poříčí 26, Praha 1

V projektu Archa.školám se snažíme vytvářet prostor pro setkání světa umění  a vzdělávání. A to zejména tak, že klademe ve svých projektech důraz na rozvoj kritického myšlení, aktivního občanství a umění otevřené a kultivované debaty. Systematicky budujeme vztah a partnerství s aktivními učiteli společenských věd, multikulturní výchovy, dramatické výchovy, historie a dalších předmětů, které tvoří součást vzdělávacích osnov základních, středních škol a gymnázií.

Tvůrci inscenací dokumentárního divadla Jana Svobodová, Philipp Schenker, Jan Burian a Jaroslav Hrdlička připravili tříhodinový program, ve kterém si účastníci prakticky vyzkouší hudební, vizuální a dramatické postupy dokumentárního divadla. Jde tedy o podobný proces, jakým na dílně prochází studenti.

Účastníci zjistí, co to dokumentární divadlo je, jaká je jeho poetika, jakým jazykem hovoří a jaká společenská témata může reflektovat. Sami také formulují svá témata, která vnímají jako aktuální.

Závěr praktické dílny je věnován diskuzi týkající se propojení postupů dokumentárního divadla a výukového programu vybraných předmětů základních a středních škol.

Dílna je určena všem pedagogům s odvahou objevovat nové kreativní postupy.

Účastnický poplatek: zdarma
Kapacita: max. 25 pedagogů
Možnost vystavení osvědčení o absolutoriu

Kontakt:
Jitka Kostelníková
Archa.školám
T: 737 56 44 65
E: jitka.kostelnikova@divadloarcha.cz

Autor článku: Jitka Kostelníková

Příležitosti v ČR

19.03.2019

DiFA JAMU: Mezinárodní konference doktorských studií 2019 – výzva k účasti

Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně vyhlašuje Call for Proposals pro 9. ročník Mezinárodní konference doktorských studií. Tématem letošní konference je EXPERIENCE AS A RESEARCH METHOD IN PERFORMING ARTS. Konference se uskuteční ve dnech 22. a 23. listopadu 2019. 

19.03.2019

Konference Perspektivy teatrologie 3 – výzva k účasti

Teatrologická společnost ve spolupráci s Katedrou divadelních studií FF MU Brno, Divadelním oddělením Moravského zemského muzea a časopisem Divadelní revue pořádá konferenci Perspektivy teatrologie 3. Cílem pracovního setkání je představit aktuální podoby výzkumu, výstupy projektů, publikace i témata rozpracovaná či vůbec nezpracovaná. Konference nabízí prostor pro referáty libovolného zaměření: metodologické, teoretické či historiografické, dílčí prezentace i zprávy související s výzkumem divadla, kulturních performancí i umění blízkých.

15.03.2019

Městské divadlo Mladá Boleslav: konkurz (správce budovy a vedoucí dopravy)

Městské divadlo Mladá Boleslav hledá pracovníka na pozici správce budovy a vedoucího dopravy. Náplň práce: odpovídá za technický provoz divadla a správu budovy, zajišťuje údržbu, organizuje provádění oprav, zajišťuje dopravní potřeby divadla – organizuje dopravu nákladními vozy a autobusy…