24.03.2017 09:32

Druhá mezinárodní soutěž divadelního plakátu (Irkutsk, Rusko) – výzva

Proběhne v září 2017 v rámci Vampilova mezinárodního divadelního festivalu moderního dramatu. Cílem soutěže je podpořit rozvoj divadelního plakátu jako umělecké formy, posílit mezinárodní kuturní vazby, a poskytnou prostor umělcům z celého světa. Krom plakátů se lze hlásit i s krátkými videi.

Pořadatelem soutěže je humanitární projekt Odessa Breeze. První ročník soutěže proběhl v roce 2003 v ukrajinské Oděse a zúčastnilo se ho na 144 umělců ze 17 zemí, přičemž bylo přijato více než 400 plakátů.

Stávající ročník soutěže bude mít dvě nominační kategorie – klasický plakát, a propagační video spoty propagující performance ve městě, v médiích a na webu. Uděleny budou i dva speciální diplomy. První diplom "Vampilov Dramatik" pro díla související s hrami Vampilova, druhý "Ruský svět" související s díly ruských autorů, avšak v divadlech mimo území Ruska.

Soutěž má dvě etapy. První se odehraje na internetu a na oficiálním webu budou přijatá díla vystavena s možností návštěvníků přímo hlasovat. V druhé fázi bude vybráno 70 plakátů a 20 videí pro výstavu. V každé kategorii pak nakonec porota vybere tři vítězná díla.

Uzávěrka je 25. 7. 2017.

Více informací najdete v přiloženém dokumentu. Vedle něj najdete rovněž přihlášku.

W www.postercontest.org
plakat2017@bk.ru
T (+7) 926-484-06-70 nebo (+38) 067-955-91-22
FB https://www.facebook.com/groups/1551987358417959/

Autor článku: Převzato z: Culturenet.cz