28.03.2003 00:00

European Journal of Women's Studies

Utrechtská univerzita vydává pravidelně magazín s názvem European Journal of Women's Studies. Letošní třetí číslo bude speciálně zaměřeno na ženy v oblasti performing arts. Jeho editorky Paola Bono a Roberta Gandolfi vyzývají všechny, kdo mají v tomto směru praktické zkušenosti a chtějí se o ně podělit, aby zasílali své příspěvky.

Informace: European Journal of Women's Studies, Utrecht University, Paola Bono, Heidelberglaan 2, 3584 CS Utrecht, Holandsko, tel.: 31 30 2531857, fax: +31 30 2531277, e-mail: bono@uniroma3.it nebo EJWS@fss.uu.nl

Autor článku: redakce