16.04.2002 00:00

Festival integrace Slunce 2002

Festival integrace Slunce slouží k setkávání lidí se zdravotním postižením se zdravými všech věkových kategorií. V divadle Paláce Akropolis byl poskytován bezbariérový prostor již k 7. ročníkům tohoto festivalu. Umění a kultura se nám stává prostředkem ke vzájemnému chápání a odbourávání bariér mezi lidmi.
Jarní část 8. ročníku proběhne 13. - 19. 5. 2002. Dramaturgie připravovaného festivalu navazuje na dobré zkušenosti z minulých ročníků, vychází z požadavků zdravotně postižených a využívá osvědčené praxe, kdy vedle profesionálních divadelních a hudebních souborů, vystupují v programu profesionálové s neprofesionálovi. To se týká jak dospělých, tak i dětí a mládeže. Dopolední program bude převážně sestaven z vystoupení dětí a mládeže speciálních škol a ústavů, ale i z programů, které připravili žáci a studenti škol nejen obvodu Prahy 3, ale i z celé republiky.
Festival integrace Slunce již tradičně pořádá občanské sdružení Společnost přátel divadla Palác Akropolis ve spolupráci s ŽDHA s.r.o., jehož cílem je vytváření podmínek, pro přípravu a realizaci uměleckých, kulturních a společenských projektů.
Od 5.ročníku se festival koná minimálně dvakrát do roka. Tím se snažíme umožnit zdravotně postiženým lidem pravidelně na stejném místě se scházet a sdělovat si nové poznatky ze svých dovedností. Posilovat vědomí, že i s handicapem mohou něčeho dosáhnout, být úspěšnými. Silným momentem pro diváky, ať už se zdravotním postižením či zdravé, bývají vystoupení těžce zdravotně postižených společně se svými zdravými přáteli na jednom jevišti.
Stejně jako každý rok, tak i letos bychom chtěli přijít s nějakou novinkou. Bude to listopadová přehlídka různých hudebních, tanečních, divadelních romských souborů včetně zahraničních. /Divadlo Romathan Košice/


vlasta@palacakropolis.cz

Autor článku: příspěvky veřejnosti