23.11.2017 12:53

Festival OST-RA-VAR vstupuje do nové etapy

Tradiční Festival ostravských činoherních divadel se v letošním roce uskuteční od 29. listopadu do 3. prosince 2017. Již 21. ročník festivalu OST-RA-VAR nabídne 13 činoherních inscenací, 3 rozborové semináře a 3 projekty v rámci off programu.

V návaznosti na úspěšnou tradici se na přelomu listopadu a prosince roku 2017 uskuteční již 21. ročník divadelního festivalu OST-RA-VAR!

OST-RA-VAR je divadelní přehlídkou, která v několika dnech představuje reprezentativní průřez činoherní tvorbou ostravských divadel za poslední rok. Festival je určen výhradně profesionálním divadelním teoretikům i praktikům, stejně jako studentům vysokých divadelních škol (praktických i teoretických oborů). Na základě výjimečného spojení profesionálů a studentů při společné reflexi zhlédnutých inscenací pak během festivalu vzniká jedinečný prostor, v němž dochází ke sdílení podnětných myšlenek o divadle a k rozvíjení úvah nad ním.

„Jsme rádi, že počet divadel, která se do prezentace ostravské divadelní tvorby v rámci OST-RA-VARu zapojují, stále vzrůstá. Vedle Národního divadla moravskoslezského, Divadla Petra Bezruče, Komorní scény Aréna a Staré arény se letos poprvé festivalu zúčastní také Divadlo Mír. Stejně jako v loňském roce bude pro návštěvníky festivalu vedle hlavního programu připraven také off program,“ říká dramaturg Adam Gold.

Letošní ročník přináší několik změn. „Rozborové semináře budou oproti předešlým rokům rozděleny do 3 dnů (pátek – neděle). Rozsah jednoho semináře bude 120 minut. Příspěvků k inscenacím se místo dvojic profesionál-student nově zhostí čtyři kritikové nejmladší generace (někteří stále studenti spolupracujících škol, ostatní jimi byli donedávna). Cílem této změny je dát při tvorbě reflexí prostor menšímu, zato ucelenějšímu okruhu hodnotitelů. Všichni ostatní diskusechtiví účastníci samozřejmě dostanou slovo v rámci diskuse pléna pod vedením zkušené moderátorky seminářů doc. Taťány Lazorčákové,“ vysvětluje dramaturgyně Sylvie Rubenová.

To ale nebude jediná změna, která festivalové publikum letos čeká: „Další změnou je počet představení, který jsme se rozhodli zredukovat na maximálně čtyři představení hlavního programu denně, s ohledem na zkušenosti z minulých ročníků, kdy byl větší počet představení příliš náročný na diváckou pozornost a organizační zajištění. Rovněž se snažíme jako alternativu k představením v prostorech s menší kapacitou (zkušebna DAD, alternativní scéna DLO) nabídnout paralelní program pro ty, kteří se do malého sálu nedostanou. Věříme, že tyto změny povedou ke zkvalitnění diváckého zážitku z festivalu a celkově k jeho komfortnějšímu průběhu,“ dodává Rubenová.

Čím je výjimečný OST-RA-VAR?

Jedná se o jediný festival svého typu v České republice, který se zařadil mezi renomované tuzemské divadelní akce. Festival je určen výhradně divadelním pedagogům, kritikům a teoretikům, kulturním redaktorům a praktickým divadelníkům, stejně jako studentům vysokých divadelních škol (praktických i teoretických) – tedy všem těm, kdo mají divadlo jako hlavní náplň pracovní či studijní. Jeho smyslem je nabídnout účastníkům v několika dnech reprezentativní průřez tvorbou ostravských profesionálních divadel za poslední rok. OST-RA-VAR tedy na rozdíl od jiných festivalů nedováží inscenace, ale diváky! Snaží se ukázat divadelním odborníkům, kritikům a teoretikům či jejich studentům, že ostravská divadelní scéna si zaslouží pozornost.

www.ndm.cz

Autor článku: Marcela Bednaříková