20.05.2014 06:49

Festival Sítko 2014

Na Divadelní fakultě JAMU se bude konat v termínu 30. 5.–3. 6. 2014 festival Ateliéru Divadlo a výchova Sítko 2014.

Festival vznikl v roce 2003 na podnět studentů prezentovat své absolventské projekty a nabídnout prostor pro předvedení ročníkových výstupů z pestré palety předmětů, které studenti Ateliéru DaV absolvují, nebo také jejich vlastních divadelních počinů. Od té doby pomyslná tíha organizace festivalu přešla ze studentů absolvujících na studenty prvního ročníku, kteří tím získávají cenné zkušenosti hned do startu svého studia.

Podoba Sítka se v průběhu jeho dějin také proměňovala. Festival má totiž volnou strukturu, jež mění svůj tvar podle zvoleného tématu nebo motta. Proto jsme se v průběhu let mohli setkat s tématy jako je „Let‘s make it famous“ (2011), „Sitkomix“ (2010) či „Nechte se vcucnout“ (2006).
Vztyčnými pilíři letošního festivalu jsou HRA, PRESTIŽ, VÝZVA, HLEDÁNÍ a PŘEKONÁVÁNÍ sebe sama. Letošní Sítko tým se totiž rozhodl vrátit k původnímu poslání festivalu. Co vlastně Sítko znamená? Kromě „prosetí“ absolvujících a „přisetí“ nově přijatých studentů jde hlavně o HLEDÁNÍ různých způsobů práce s neprofesionální skupinou, o VÝZVY mít zajímavý projekt a stejně tak ho zajímavě na Sítku prezentovat, o náš obor zabývající se tvořivou dramatickou HROU, o ukázání toho nejlepšího z našeho oboru – tedy i o PRESTIŽ – a v neposlední řadě také o PŘEKONÁVÁNÍ se během náročného festivalového dění.

Letos uvede Sítko dohromady kolem čtyřiceti divadelních projektů, můžeme se těšit například na představení z herecké, inscenační a režijní praxe, na projekty divadla ve výchově, na výstupy ze sólového i sborového zpěvu a pohybových průprav, také již tradičně vystoupí soubor Reverzní dveře, který pod záštitou ADaV tvoří, v neposlední řadě se také můžeme těšit například na hosty – studenty ze slovenské Nitry.

Díky projektu specifického výzkumu studenta doktorského studia a zároveň vedoucího našeho Sítko týmu Jonáše Konývky se letos v rámci Sítka uskuteční Diskusní fórum o oboru divadlo a výchova. Tato konference proběhne v Divadle na Orlí 31. května od 10:00 do 17:00 hodin. Přednášejícími budou významní praktici a teoretici oboru, pedagogové středních pedagogických škol a vysokých uměleckých škol. Hlavními tématy budou: obsah oboru dramatická výchova, divadlo a výchova a podobných oborů, jejich aktuální cíle, hrozby a souvislosti v širším kontextu rámcových vzdělávacích programů. Díky střetu pedagogů SPgŠ a pedagogů a studentů VŠ uměleckého typu nabízí Diskusní fórum možnost hledat cesty jejich vzájemného působení ve vzdělávání v daném oboru.
 

http://sitko.jamu.cz 

https://www.facebook.com/FestivalSitko

Autor článku: Lenka Fajmonová

Festival Sítko 2014