08.11.2016 11:54

Goethe-Institut a Berliner Festspiele vypisují stipendium Internationales Forum Theatertreffen 2017

Goethe-Institut a Berliner Festspiele vypisují stipendium Internationales Forum Theatertreffen 2017, Berlín, 5.-22.5.2017

Program zahrnuje: návštěvy divadelních představení pozvaných na festivalu Berliner Theatertreffen, účast na přehlídce nové dramatiky Stückemarkt, účast na workshopech (několikadenní workshopy a pracovní skupiny, do nichž se budou stipendisté hlásit až na místě); přednášky a diskuse s festivalovou porotou, setkání s umělci a dalšími aktéry festivalu, exkurse.

Podmínky stipendia:

 • věk do 35 let
 • zkušenost několikaleté samostatné práce
 • trvalá profesionální umělecká činnost v oblasti divadla
 • účast na stipendiu po celou dobu jeho trvání, tzn. 5.-22.5.2017
 • dobrá znalost němčiny (minimálně na úrovni B2 evropského referenčního rámce)

Stipendium zahrnuje:

 • účast na veškerém programu
 • cestovné
 • ubytování se snídaní
 • vstupenky na divadelní představení
 • diety a stravování

Žádost o stipendium musí obsahovat:

 • vyplněný formulář (obdržíte na vyžádání  v Goethe-Institutu)
 • tabelární životopis
 • fotografie (digitální)
 • podstatné údaje o umělecké kariéře
 • dokumentace k vlastní umělecké činnosti (kritiky, dvd, cd, odkazy, programy atp.)
 • odpovědi uchazeče na následující otázky (max. 2 stránky formátu A4):
  a) Co Vás motivuje k tomu, ucházet se o účast na mezinárodním fóru?
  b) Co je příznačné pro Vaše divadelní projekty a způsob Vaší práce?
  c) Jaký vliv na Vaši divadelní práci mají společensko-politické události?
 • doporučující dopis ředitele Goethe-Institutu

Uzávěrka žádostí o stipendium: 15.12.2016

Bližší informace a přihlášky: Goethe-Institut, Monika Loderová monika.loderova@prag.goethe.org, tel. 221 962 242