06.02.2008 00:00

Grantová komise má přepracovat své návrhy, peníze se oddalují

Praha 6. února (ČTK) - Komise pro udílení kulturních grantů při pražském magistrátu má přepracovat svůj návrh na to, jak by letošní granty měly vypadat. Požádali jí o to členové kulturního výboru, jehož většině se nelíbí, že komise navrhla rozdělit o osm milionů korun nad rozpočet. Komise říká, že kvůli novému systému jde reálně do kultury peněz méně než loni, přestože čísla uváděná městem mluví o opaku.

Podle členky grantové komise Yvony Kreuzmannové je jednání magistrátu v případě kulturních grantů i přes proklamované snahy o zlepšení stále netransparentní; komise musí rozhodovat v krátkém čase, bez předem jasného rozpočtu na jednotlivé skupiny, natož obory, a je nucena ke kompromisním závěrům.

Tím, že výbor dnes uložil návrh přepracovat, se peníze pro příjemce grantů opět oddalují. Město však stále tvrdí, a to i v případě dlouhodobě zavedených institucí, že granty si nelze předem nárokovat a neplatí "jednou dáme, vždycky dáme". Ve finanční nejistotě tak letos například jsou i takové instituce jako Divadlo Archa, Semafor či Divadlo V Celetné.

Z avizovaných 200 milionů korun, které magistrát plánuje letos rozdělit, mělo jít na nově vymyšlené dotace na vstupenku 50 milionů, na umělecké projekty také 50 milionů, pro mladé umělce 40 milionů a 60 milionů mělo jít na čtyřleté granty, které už se čerpají ve výši 68 milionů.

V lednu kulturní výbor zjistil, že na čtyřleté granty osm milionů v rozpočtu chybí a na žádné jiné víceleté granty nezbývá. Loni bylo ve víceletém financování rozděleno přes 100 milionů korun. Radní pro kulturu Milan Richter ale dnes uvedl, že s osmimilionovým deficitem se počítá a granty budou na 208 milionů navýšeny.

Grantová komise ale říká, že k dispozici pro 700 žadatelů a jejich projekty za celkově stovky milionů korun měla reálně jen 150 milionů korun. Zmíněných 50 milionů jako dotace na vstupenku ze dvou třetin připadnou subjektům, které jsou obchodními společnostmi, a peníze tak nepodporují kulturu, ale podnikání. Na to upozorňují třeba zastupitelka Jana Ryšlinková (SNK ED) či Kreuzmannová.

Ve své většině ale výbor dnes komisi vytkl, že nevyčerpala částku, která měla podpořit začínající umělce (nerozdělila 12 milionů), a naopak o 22 milionů více dala na čtyřleté granty; komise tak o osm milionů překročila rozpočet a odvolává se právě na to, že velké peníze odčerpají dotace na vstupenku. Návrh, aby se v rámci grantového systému přerozdělil poměr mezi jednotlivými způsoby podpory, ale výborem neprošel.

Dotace na vstupenku může podle některých členů výboru způsobit i problém s dodržením evropského pravidla de minimis. Podle něj mohou kulturní organizace pracující jako ziskové čerpat z veřejných peněz maximálně 200.000 euro (asi pět milionů korun) na tři roky. Jeden ze žadatelů by měl například letos dostat jako dotace na vstupenky šest milionů a podle tohoto pravidla by již v příštím roce nemohl takovou dotaci dostat a letošní by se měla krátit.

Výbor ale o tom nechtěl diskutovat, jeho předseda jen konstatoval, že dodržení pravidla de minimis ohlídá odbor kultury. Diskusi nevyvolala ani připomínka, že podmínkou čerpání dotace na vstupenku bylo čtyřleté působení v oboru - přesto jsou na dotaci navrženy subjekty, které ji podle Kreuzmannové nesplňují.

Nový grantový systém Praha připravila po loňské kritice části pořadatelů pražských kulturních akcí. Na sklonku roku byly granty se zpožděním vyhlášeny. Mnoho jejich příjemců se ale obává, že skluz se projeví i v pozdním udělení peněz, které se ovšem opakovalo i v minulých letech.

Markéta Horešovská mal

Autor článku: ČTK