15.07.2021 14:45

IDU podpoří vaši účast na konferenci Reshaping the Art World

PerformCzech/Links OUT: konference Reshaping the Art World: An Experiment in Collaborative Change-making
20. – 25. 9.2021 / Záhřeb a Lublaň (Chorvatsko a Slovinsko)

PerformCzech/Links OUT podpoří účast profesionálů z českého kulturního sektoru na mezinárodní konferenci Reshaping the Art World: An Experiment in Collaborative Change-making, která se uskuteční ve dnech  20. – 25. 9.2021 v chorvatském Záhřebu a slovinské Lublani.

Konference RESHAPE v Záhřebu a Lublani představí myšlenky a návrhy, které vzešly z tříletého experimentování a výzkumu alternativních organizačních modelů v oblasti umění.

RESHAPE je experimentální společný proces „zdola nahoru“, který vytváří nástroje pro přechod ke spravedlivějšímu ekosystému v oblasti umění, který více souzní s vývojem společnosti. Centrem tohoto výzkumu je proces, jehož se účastní 40 umělců a uměleckých pracovníků z Evropy a jižního Středomoří, kteří společně pracují na pěti hlavních výzvách současného uměleckého sektoru:

  1. Umění a občanství
  2. Modely spravedlivého řízení
  3. Hodnota umění v sociální struktuře
  4. Solidární ekonomika
  5. Národní/post-nacionální umělecká praxe

Společně vytvořili řadu prototypů pro spravedlivější a udržitelnější uměleckou praxi, která více odpovídá občanské roli umění. Součástí konference bude také vydání publikace RESHAPE: A workbook to reimagine the art world. Projekt RESHAPE je realizován v rámci partnerství 19 uměleckých organizací z Evropy a jižního Středomoří a je financován z programu Evropské komise Kreativní Evropa.

Termín a místo: 20. – 25. 9.2021 / Záhřeb a Lublaň (Chorvatsko a Slovinsko)
Forma podpory (uznatelné náklady): příspěvek na mezinárodní dopravu a ubytování, případně registrační poplatek a vstupenky na doprovodný program

Výše podpory: do 20.000 Kč
Kdo se může hlásit: profesionálové z českého kulturního sektoru (umělci, kurátoři, manažeři, teoretici apod.)

Limit: až 10 podpořených profesionálů
Uzávěrka: 10. 8. 2021
Web akce: https://reshape.network/article/reshape-closing-conference-reshaping-the-art-world-an-experiment-in-collaborative-change-making

Kritéria hodnocení a výběru:

  • dosavadní výsledky činnosti jednotlivce nebo zastupující organizace
  • odborné předpoklady jednotlivce a jeho schopnost předat poznatky ze zahraniční cesty v ČR (praktické uplatnění získaných zkušeností v zahraničí např. formou publikování v odborném tisku, kurátorská příprava apod.)

Výběrové řízení je určenou pouze pro fyzické osoby starší 18 let v den podání žádosti, které mají, trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR. Vybraní účastníci jsou povinni po absolvování festivalu zhodnotit písemně přínos akce pro vlastní uměleckou tvorbu nebo odbornou práci v podobě závěrečné zprávy. Žádosti posuzuje Dramaturgická rada PeformCzech jako poradní orgán IDU.

Písemné přihlášky včetně příloh jsou přijímány na online formuláři zde: https://form.jotform.com/211953243001341

Povinné součásti přihlášky:

  • profesní CV
  • motivace k účasti

Kontaktní osoba: Pavel Štorek, E: pavel.storek@idu.cz

Autor článku: IDU