25.12.2022 16:12

Institut umění – Divadelní ústav (IDU) podpořil účast českých profesionálních divadelníků na mezinárodním festivalu Crossings v Rennes

PerformCzech (Oddělení mezinárodní spolupráce) podpořil již podruhé účast české delegace divadelních profesionálů na významný mezinárodní multidisciplinární festival Crossings, který od roku 2017 pořádá Théâtre National de Bretagne v Rennes. Součástí festivalu byl i speciální workshop určený pro studenty a začínající umělce TNB Crossings. Účast na festivalu byla pro české účastníky výbornou příležitostí pro navázání mezinárodní spolupráce. Výjezd byl podpořen v rámci programu PerformCzech/Links OUT.

„Naším dlouhodobým posláním je iniciace mezinárodní výměny a podpora českých profesionálů v rámci zahraničních kulturních platforem i profesních sítí. Četné inspirace, sdílení zkušeností i možnost nahlédnout do fungování předních evropských scén považuji za zásadní přínos pro české divadelní tvůrce i celou kulturní scénu. Jsme rádi, že po období izolace a omezené možnosti živých interakcí, můžeme v této praxi pokračovat“, říká Pavla Petrová, ředitelka Institutu umění – Divadelního ústavu.

Vybraní umělci byli podpořeni ve dvou různých výzvách – jedna byla určena pro divadelní profesionály a druhá pro studenty a začínající umělce se zájmem o multidisciplinární tvorbu s přesahy mezi divadlem, tancem, hudbou a filmem. Čeští účastníci ocenili účast na této prestižní multidisciplinární přehlídce nejen pro přínos k jejich profesnímu rozvoji a rozvoji vazeb v zahraničí, ale i díky možnosti kontaktu s uměleckou praxí mimo střední Evropu, seznámení s fungováním předního francouzského divadla a divadelní univerzity.

V hlavním programu festivalu byla též v Národním divadle Bretaň, které je koprodukčním partnerem inscenace, uvedena produkce Národního divadla Rej. Inscenace se zde setkala s četnými pozitivními ohlasy nejen ve francouzských médiích, ale i mezi odbornou veřejností a diváky. Kritika ocenila zejména režijní zpracování Arthura Nauyzciela a vybroušené a přesné herecké výkony.

Posláním oddělení PerformCzech je propagace českých scénických umění do zahraničí a zprostředkování informací o zahraničním divadle v České republice. Program je pravidelně konzultován a připravován ve spolupráci s Dramaturgickou radou PerformCzech a realizován ve spolupráci s řadou partnerských institucí jako jsou Česká centra, zahraniční profesní sítě a nevládní organizace nebo státní i nezávislé národní a zahraniční kulturní organizace.

www.idu.cz


fotografie: Petr Neubert; Arthur Schnitzler - Rej, Národní divadlo, Praha, 2022; režie - Arthur Nauzyciel

Autor článku: IDU