08.01.2018 11:51

Inscenace přes Hranice: představení v českém jazyce pro nečeské publikum

INSCENACE přes HRAnice / PLAY Through The Borders je sólovým autorským projektem herečky a studentky magisterského studia Katedry výchovné dramatiky DAMU, Michaely Váňové, který vytvořila během stáže v listopadu a prosinci 2017 na škole Lewis & Clark College v Portlandu v Oregonu (USA).

Inscenace, určená primárně dětem od devíti let, vychází z příběhů židovských dětí odeslaných vlaky před začátkem II. světové války rodiči do Velké Británie (tzv. Kindertransport), aby byly zachráněny před nacistickým útlakem v Československu. Celý příběh se odehrává na vlakovém nádraží v Anglii, kde devítiletá dívka Hana při čekání na své „nové rodiče” zjišťuje, že jejím slovům nikdo nerozumí. Inscenace je tak záměrně hrána v českém jazyce divákům, kteří česky nemluví.

Během pobytu se představení odehrálo hned třikrát: na základní škole St. Agatha Catholic School pro studenty 7. a 8. tříd, pro veřejnost v centru Taborspace a v rámci oslav Chanuky v židovské kongregaci Congregation Shaarie Torah pro Židy, kteří přežili holokaust.

Smyslem projektu bylo hledání možností, jak využívat potenciálu divadelního jazyka pro inscenování v zemi, ve které se liší jazyk interpreta od jazyka diváka. Dále také podpořit interkulturní smýšlení a respekt k odlišnosti u dětí a mládeže skrze divadelní zážitek a tím poukázat na možnost využití divadla jako prostředku k překonávání kulturních a jazykových bariér. V neposlední řadě ale také seznámit americkou veřejnost s možnými způsoby inscenační tvorby pro děti a mládež, vycházející z českého kulturního prostředí.

Projekt byl připraven pod záštitou vedoucího Katedry výchovné dramatiky DAMU doc. Radka Marušáka a finančně podpořen Nadací život umělce, Divadelní fakultou Akademie múzických umění v Praze a soukromou Nadací tříkrálovou.

Hrála & režírovala: Michaela Váňová
Hudbu složil: David Hlaváč
Premiéra proběhla 8. prosince 2017

Autor článku: Michaela Váňová