07.04.2016 17:45

Institut umění vydal novou publikaci: Taneční studia – Struktura a rysy v rámci taneční podnikatelské komunity

Publikace Taneční studia – Struktura a rysy v rámci taneční podnikatelské komunity je odvětvovou studií, která se netradičně zaměřila na téma tance jako podnikatelské činnosti. Tento výstup zmapoval situaci a terén tanečních studií a dalších subjektů nabízející taneční kurzy pro veřejnost.

Publikace je jedním z výstupů výzkumného projektu Mapování kulturních a kreativních průmyslů (KKP) v ČR, kterému se Institut umění věnoval v letech 2011-2015. Studie přináší výsledky několika fází výzkumu, který probíhal od podzimu 2013 do podzimu 2015. Stěžejní obsah tvoří podrobná kvantitativní část, která zpracovává údaje z nově vytvořené databáze tanečních subjektů čítajících 641 jednotek. Další údaje poskytly samy taneční subjekty vyplněním dotazníku.

Online publikace obsahuje informace o počtu subjektů nabízejících taneční kurzy, jejich právní formě, délce existence a jejich rozložení v rámci ČR. Badatelé se zaměřili také na nabídku tanečních kurzů, lektorskou základnu a klientelu. Cílem bylo také zmapování finančních aspektů, které s podnikatelskou činností v oblasti tance souvisí. Klíčové údaje byly dopočítány na celou republiku. Kromě výše uvedeného se kvalitativní část zaměřila také na potřeby a problémy z oboru tanečního průmyslu. Ve výčtu komplikací v jejich podnikání zazněla nestabilní ekonomická situace, vysoký počet tanečních subjektů v Praze, malá taneční klientela, slabá finanční podpora tohoto podnikatelského segmentu ze strany státu, rivalita a nesoudržnost obce a mnohé další. Z rozhovorů s některými respondenty vyvstala idea založit taneční asociaci, která by plnila dva úkoly. Jednak zajišťovala a poskytovala jednotné vzdělávání tanečních lektorů, jednak by taková organizace mohla fungovat na způsob odborů a jako rovnocenný partner při komunikaci se státními úřady.

Publikace je vydána v rámci výzkumného projektu Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR, podpořeného v rámci programu NAKI, identifikační kód projektu DF11PO10VV03.

Publikace je ke stažení zde: http://www.idu.cz/media/document/tanecnistudia-mapovani.pdf

Autor článku: Adéla Vondráková

Institut umění vydal novou publikaci: Taneční studia – Struktura a rysy v rámci taneční podnikatelské komunity