17.05.2018 07:48

Irská rezidentka Cliona O´Connell hledá performery pro svůj projekt

Chcete si vyzkoušet práci na experimentálním projektu dokumentárního divadla kombinující hudbu a pohyb? Zapojte se zkoušení s irskou režisérkou Clionou O´Connell.

Po zkušenostech z Letní školy se do Divadla Archa vrací irská umělkyně Cliona O´Connell, aby zde pracovala na svém projektu Transparentní smyčky, aneb jak podivné je být “Já”. / Transparent loops, or how strange is it to be an „I“. Experimentální dokumentární představení vzniká ve spolupráci s německým hudebním skladatelem Janem Henrikem Rauaem zkoumá povahu vědomí a záhadu vlastního “já”. Projekt se zabývá otázkou Co to je “já”?

“Projekt kombinuje text, hlas a pohyb s hudbou a hudební skladbou. Budeme pracovat metodou improvizace, používat autentické texty a předtočený materiál. Chceme prozkoumat možnost užití hudby a hlasu jako dramatické „postavy“ na jevišti. Formu projektu budeme hledat během dvoutýdenního zkoušení a naše objevy představíme na jevišti malého sálu Divadla Archa jako work-in-progress.” říká o projektu Cliona O´Connell.

Divadlo Archa hledá pro projekt dva otevřené performery, kteří by tuto otázku zkoumali spolu s umělci. Zkoušky budou probíhat v termínu 3.6.-16.6. v Praze a budou zakončené veřejnou  prezentací na malém sále Divadla Archa. Podmínkou účasti je možnost zúčastnit se alespoň 6 dnů zkoušení a závěrečné prezentace. Účast na projektu není honorována. Pracovním jazykem je angličtina. Uzávěrka pro přihlášení 24. května.

Více informací a přihlášení:
Táňa Švehlová
E: tana.svehlova@archatheatre.cz
T: 734 445 137

Autor článku: Divadlo Archa - Táňa Švehlová

Příležitosti v ČR

19.03.2019

DiFA JAMU: Mezinárodní konference doktorských studií 2019 – výzva k účasti

Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně vyhlašuje Call for Proposals pro 9. ročník Mezinárodní konference doktorských studií. Tématem letošní konference je EXPERIENCE AS A RESEARCH METHOD IN PERFORMING ARTS. Konference se uskuteční ve dnech 22. a 23. listopadu 2019. 

19.03.2019

Konference Perspektivy teatrologie 3 – výzva k účasti

Teatrologická společnost ve spolupráci s Katedrou divadelních studií FF MU Brno, Divadelním oddělením Moravského zemského muzea a časopisem Divadelní revue pořádá konferenci Perspektivy teatrologie 3. Cílem pracovního setkání je představit aktuální podoby výzkumu, výstupy projektů, publikace i témata rozpracovaná či vůbec nezpracovaná. Konference nabízí prostor pro referáty libovolného zaměření: metodologické, teoretické či historiografické, dílčí prezentace i zprávy související s výzkumem divadla, kulturních performancí i umění blízkých.

15.03.2019

Městské divadlo Mladá Boleslav: konkurz (správce budovy a vedoucí dopravy)

Městské divadlo Mladá Boleslav hledá pracovníka na pozici správce budovy a vedoucího dopravy. Náplň práce: odpovídá za technický provoz divadla a správu budovy, zajišťuje údržbu, organizuje provádění oprav, zajišťuje dopravní potřeby divadla – organizuje dopravu nákladními vozy a autobusy…