12.04.2019 15:09

Iva Janžurová pokřtí monografii umělkyně Ireny Greifové

Institut umění – Divadelní ústav zve na slavnostní křest monografie kostýmní výtvarnice a umělkyně Ireny Greifové v pondělí 29. 4. 2019 od 17:00 v Malém sále IDU. Současně proběhne zahájení výstavy věnované kostýmním návrhům Ireny Greifové.

Irena Greifová (*1939) patří nesporně mezi přední české divadelní a filmové kostýmní výtvarnice.

svůj profesionální život vytvořila téměř 300 divadelních kostýmních výprav a přes 40 kostýmních souborů pro film. Její návrhy jsou dokonalým návodem k realizaci, inspirací pro režiséry i herce a zároveň samostatným výtvarným dílem. Povaha jejich návrhů se proměňuje podle žánru; vedle rarazantní perokresby si umí pohrát s barevnou detailní malbou; na návrzích jsou většinou popisky a poznámky napsané jejím charakteristickým rukopisem.

Monografie kostýmní výtvarnice Ireny Greifové (*1939)

mapuje její více než čtyřicetiletou divadelní a filmovou tvorbu. Odborná studie se zabývá nejvýznamnějšími inscenacemi, na kterých spolupracovala například s režiséry Janem Grossmanem, Evženem Sokolovským, Ivanem Rajmontem, či Petrem Novotným. Vedle Národního divadla, Divadla na zábradlí a Městských divadel pražských působila v mnoha divadlech mimo hlavní město a do roku 2008, kdy se rozhodla svoji uměleckou dráhu ukončit, vytvořila kostýmní návrhy k téměř 300 inscenacím.

Po výtvarné stránce byl jejím nejbližším spolupracovníkem scénograf Ivo Žídek. Vedle divadla se vytvořila řadu výtvarně výrazných kostýmů pro film (například Morgiana, Petrolejové lampy nebo Noc na Karlštejně). Zde byli jejími nejčastějšími režijními partnery Juraj Herz, Zdenek Podskalský a Václav Vorlíček. Součástí česko-anglické publikace je rozsáhlý soupis díla a obzvláště bohatý obrazový materiál: kostýmní návrhy, fotografie z inscenací, filmů a osobního archivu.

K dostání je na našem knihkupectví PROSPERO

Autor článku: IDU, tit. foto: Václav Koenigsmark: Edessa. Činoherní studio, Ústí nad Labem, režie Ivan Rajmont

Iva Janžurová pokřtí monografii umělkyně Ireny Greifové

Zprávy

23.04.2019

Pozvánka na přednášku: Současné finské divadlo

Teatrologická společnost a Kabinet pro studium českého divadla si Vás dovolují pozvat na přednášku Alžběty Štollové a Otty Kauppinena Současné finské divadlo. Současné finské divadlo je dramaturgicky velmi bohaté: zpracovává aktuální témata od ekologie a vztahu k přírodě přes problematiku genderu a náboženského vyznání až k návratu k rituálu a animálnosti člověka. Pojem „současné divadlo“, finsky „nykyteatteri“ je však také terminus technicus, kterým se ve Finsku označuje postdramatické divadlo vycházející z přesvědčení, že tradiční divadelní formy k ohledávání životní zkušenosti současného člověka už nestačí.

23.04.2019

Pozvánka na výstavu Umění loutky aneb od Kašpárků až po Spejbla s Hurvínkem

Unikátní výstava je rozdělena do dvou částí, z nichž jedna představuje loutky pro dramatický repertoár a druhá speciální loutky pro varietní a kabaretní loutkové divadlo. Na výstavě se představí marionety věhlasných českých loutkářských rodů včetně loutek Kopeckých, ale také moderní loutky, zahrnující Skupovy loutky Spejbla, Hurvínka a Máničky, loutky Trnkovy a loutky mnoha dalších významných tvůrců meziválečného loutkového divadla.

20.04.2019

Historická loutková divadla a loutky budou k vidění na zámku v Holešově

Historická loutková divadla i staré loutky budou k vidění na zámku v Holešově. Půjde o největší výstavu na zámku v letošní sezoně. Výstava nazvaná Loutky a loutková divadla začne 1. května, potrvá do 29. září.