20.04.2018 10:56

JAMU – konkurz (odborný asistent pro obor dramaturgie)

Děkan Divadelní fakulty JAMU vyhlašuje výběrové řízení na místo: Odborný asistent pro obor dramaturgie

Podmínky:

  • nejméně VŠ magisterské vzdělání v oboru na JAMU či DAMU, v případě praxe dramaturga i na filozofických fakultách
  • nejméně pětiletá praxe stálého dramaturga ve větším profesionálním divadle
  • dostatečný počet (15 a více) dramaturgií divadelních inscenací
  • zkušenost s alternativní tvorbou a projekty
  • vlastní autorská práce (původní hry, scénáře, překlady)
  • alespoň základní pedagogická zkušenost.

Uchazeči k přihlášce přiloží - strukturovaný životopis s doložením případné pedagogické činnosti - doklady o vzdělání v příslušném oboru - koncepci výuky
První kolo výběrového řízení se uskuteční nad zaslanými materiály bez účasti uchazečů, druhé kolo formou osobního pohovoru.
Nástup: dohodou

Přihlášky s přiloženým životopisem, koncepcí a doklady o vzdělání a tvůrčí a pedagogické činnosti zašlete nebo doručte osobně do 30. dubna 2018 na adresu Mgr. Klára Viková, děkanát Divadelní fakulty JAMU, Mozartova 1, 662 15 Brno nebo elektronicky na adresu: vikova@jamu.cz

Autor článku: Převzato z: www.jamu.cz