20.03.2017 16:15

Janáčkova opera NDB – konkurz (ekonom/ka)

Janáčkova opera NDB vypisuje výběrové řízení na pozici ekonom/ka Janáčkovy opery.

Pracovní úvazek 1,0 (doba určitá – zástup za MD a RD)

Požadujeme:

 • ideálně bakalářské vzdělání (kombinace ekonomie a humanitních věd – obor kulturní management a financování v kultuře)
 • praxe v oboru značnou výhodou
 • kladný vztah k opernímu umění a divadlu
 • orientace v ekonomickém chodu příspěvkové organizace, případně i fundraisingu a sponzoringu
 • znalost anglického jazyka slovem i písmem, němčina nebo jiný jazyk výhodou
 • příjemné vystupování, odolnost vůči stresu a schopnost diplomacie
 • pokročilá znalost práce s PC (tabulkové procesory)
 • zodpovědnost, pečlivost a systematičnost

Nabízíme:

 • zajímavé umělecké a kreativní prostředí v centru města
 • každodenní kontakt s vrcholnými uměleckými osobnostmi
 • časová flexibilita
 • služební mobilní telefon a pc
 • zaměstnanecké benefity
 • divadelní prázdniny

Současná náplň práce ekonoma opery:

 • Příprava ucelených částí rozpočtu. Sledování příjmů a výdajů včetně navrhování opatření při jejich neplnění.
 • Ve spolupráci se šéfem opery navrhuje a sestavuje rozpočet opery na základě stanovených limitů, předkládá požadavky investičního charakteru.
 • Zúčastňuje se explikací a předávacích porad, z hlediska ekonomického se vyjadřuje k uzavírání smluv o vytvoření uměleckých děl k dohodám o pracích konaných mimo pracovní poměr. Vypracovává licenční smlouvy pro inscenátory.
 • Zajišťuje ve spolupráci s hlavní pokladnou vyplacení záloh a vyúčtování odměn vyplývajících ze smluv.
 • Na základě podkladů z ekonomického oddělení NDB sleduje a analyzuje průběžné hospodaření souboru opery, informuje, předkládá návrhy na potřebná opatření tak, aby byl dodržován stanovený limit nákladů.
 • Sleduje limity v oblasti tržeb a v případě jejich neplnění navrhuje potřebná opatření.
 • Soustřeďuje, schvaluje požadavky a zajišťuje nákup DHIM a služeb pro umělecký soubor. Prověřuje po stránce věcné veškeré účetní doklady, týkající se provozu opery.
 • Zajišťuje doklady pro výkon řídící kontroly.
 • Podílí se na přípravě tuzemských zájezdů, připravuje a vyplácí diety.
 • Spolupracuje s ekonomickým oddělením, s oddělením správy majetku při převzetí, uvádění do provozu a likvidaci majetku.
 • Vypracovává návrhy na zákulisní účty, následně připravuje smlouvy pro výpomocný sbor a dětský sbor, kontroluje platnost pracovních povolení činnosti dětí a urguje jejích prodloužení, uzavírá smlouvy komparsistů.
 • Provádí kontrolu zákulisních výkazů po každém představení.
 • Administrativně vyřizuje povolení ke služebním cestám, zajišťuje jejich proplácení, vyhotovuje doklady k tomu účelu potřebné.

Předpokládaný nástup dohodou, nejpozději 21. 8. 2017, zaškolení nejlépe v průběhu května či června.

Vaše přihlášky se strukturovaným životopisem a motivačním dopisem zašlete do 17. 4. 2017 elektronicky na E kucirek@ndbrno.cz a rovněž ve fyzické podobě na adresu Aleš Kučírek, Národní divadlo Brno, Dvořákova 11, 657 70 Brno.

Autor článku: Převzato z: Culturenet.cz