19.04.2017 10:06

Jatka78 hledají šéfa jevištního provozu / Jatka78 seeking a Stage Manager

Jatka78 hledají šéfa jevištního provozu

Mezinárodně uznávaný divadelní prostor v Pražské tržnici hledá vedoucího jevištního provozu. Nabízíme práci v malém a dynamickém kolektivu a platové ohodnocení odpovídající požadavkům a zodpovědnosti. Nástup je možný okamžitě, nejpozději ale v srpnu nebo září 2017 (s částečným průběžným zaškolením, nejlépe během června).

Náplň práce:

 • vedení týmu jevištních techniků a jeho koordinace
 • sestavování fermanů
 • odpovědnost za přípravu představení
 • sestavování pracovních výkazů
 • spolupráce na sestavování rozpočtů divadelních představení
 • spolupráce na tvorbě investičních plánů divadla
 • spolupráce na vytváření stavebních řešení v rámci divadla
 • spolupráce na personálních školeních a vývoji techniky
 • komunikace se soubory o technických řešeních a časech staveb
 • sestavování plánů staveb představení
 • pravidelná účast na poradách vedení divadla
 • odpovědnost za materiál a jeho inventarizaci

Předpoklady:

 • angličtina na úrovni potřebné k přípravě představení se zahraničními soubory
 • řidičský průkaz alespoň skupiny B
 • práce s MS Office
 • zkušenost s prací v divadelním prostředí výhodou, nikoli podmínkou

Kontakt (pro zájemce o pozici): Vojtěch Kočí, vojta@jatka78.cz

Jatka78 seeking a Stage Manager (Head of the Stage Operation)

Internationally respected theatre space seated within the Prague Market in Holešovice is opening position of Stage Manager (Head of the Stage Operation).

We are offering work in tiny and dynamic team and a salary corresponding to given demands and responsibilities. Position shall be opened immediately, with latest possible start in August or September 2017 (with partial training during June).

Job description:

 • managing and coordination of the stage technicians team;
 • compiling timetables;
 • responsibility for shows planning and preparation;
 • compilation of timesheets;
 • collaboration on budget planning of the theatre performances;
 • collaboration on the theatre investment plans compilation;
 • collaboration on creation of construction solutions within the theatre;
 • collaboration on personnel training and technique development;
 • communication with ensembles concerning technical solutions and construction timetables;
 • compilation of constructions plans for individual shows;
 • regular participation in theatre management meetings;
 • responsibility for all material and its stocktaking.

Professional qualifications:

 • English at the level needed for preparation of shows with foreign ensembles;
 • driving licence (category B at least);
 • MS Office;
 • working experience in the theatre environment shall be advantage, however not a prerequisite.

Contact (applicants only): Vojtěch Kočí, vojta@jatka78.cz

Autor článku: Štěpán Kubišta