05.12.2016 12:27

Jubilejní 20. OST-RA-VAR – ročník nabitý oslavami!

Tradiční Festival ostravských činoherních divadel se v letošním roce uskuteční od 7. do 11. prosince 2016. OST-RA-VAR nabídne 16 činoherních inscenací, dva rozborové semináře, jeden tematický seminář a 4 projekty v rámci off-programu. Těšit se návštěvníci mohou také na výstavu, nový almanach a řadu dalších novinek!

Jaká je historie OST-RA-VARu?

Historicky první ročník OST-RA-VARu (v té době ještě nultý) se konal v roce 1997 pod názvem Festival ostravských divadel (později upraven na Festival ostravských činoherních divadel). Jeho hlavními iniciátory byli režiséři Juraj DeákRadovan Lipus a dramaturgové Marek PivovarAlice Taussiková. Organizátorem se stal činoherní soubor Národního divadla moravskoslezského, ke kterému se připojilo Divadlo Petra Bezruče, Komorní scéna Aréna, Divadlo loutek Ostrava (to se od roku 2012 přehlídky neúčastnilo) a Stará aréna (od roku 2015 jako profesionální scéna). „Původním nápadem Juraje Deáka bylo na pár dnů kritiky a novináře do Ostravy nalákat, aby překonali svou vytrvalou pohodlnost, omamnou neznalost či sebevědomou skepsi, přijeli, viděli a pak průběžně docházelo na reflexi toho, čeho všeho je mocna činohra Národního divadla moravskoslezského. Poté jsme s Markem Pivovarem přidali každý něco svého
– já jsem prosadil do programu přizvání dalších ostravských divadel, a aby ten festival i pro vysoké školy inspirační smysl měl, byli Markem pohotově pozváni studenti DAMU, JAMU, VŠMU a s nimi taky hned posluchači rozmanitých divadelních věd. Z těchto tří složek, NDM + další ostravská divadla + kritici a studenti, začal se rodit kolotavý a hlučný svět, někdy problematický, jindy zářící nadšením a zdarem, z jarního Festivalu ostravských činoherních divadel stal se postupně respektovaným předadventním Ost-ra-varem. Rostla účast, publicita i zájem. Objevily se semináře, výstavy, oficiálně seriózní i divoké alternativní zpravodaje…,“
vzpomíná režisér Radovan Lipus.

Název OST-RA-VAR, odkazující k tradičnímu ostravskému pivu a zároveň evokující intenzivní divadelní vření, byl poprvé použit v roce 2000.

Čím je výjimečný OST-RA-VAR?

Jedná se o jediný festival svého typu v České republice, který se zařadil mezi renomované tuzemské divadelní akce. Festival je určen výhradně divadelním pedagogům, kritikům a teoretikům, kulturním redaktorům a praktickým divadelníkům, stejně jako studentům vysokých divadelních škol (praktických i teoretických) – tedy všem těm, kdo mají divadlo jako hlavní náplň pracovní či studijní. Jeho smyslem je nabídnout účastníkům v několika dnech reprezentativní průřez tvorbou ostravských profesionálních divadel za poslední rok. OST-RA-VAR tedy na rozdíl od jiných festivalů nedováží inscenace, ale diváky! Snaží se ukázat divadelním odborníkům, kritikům a teoretikům či jejich studentům, že ostravská divadelní scéna si zaslouží pozornost.

Své názory na uvedené inscenace pak mohou účastníci vyjevit na seminářích, jichž se účastní divadelní kritikové a teoretikové, divadelníci, studenti divadelní vědy a samozřejmě inscenátoři a ti z herců, kterým to náročný festivalový program dovolí. „Nemohu se zbavit dojmu, že kdysi jsme se dokázali povznést i nad ty kritické rýpance a reflexe, které nám připadaly značně nespravedlivé. Zato dnes už se pomalu nedovedeme vyrovnat ani s těmi oprávněnými (což říkám i při vědomí oné bídy, v níž se současná česká divadelní kritika nachází). Říkám-li ‚nedovedeme‘, mám na mysli režiséry, dramaturgy i herce bez rozdílu. Zdá se mi, že se mnohdy snažíme tak trochu zakonzervovat do svých ulit, přičemž každé vyrušení nás bolí. Stylizujeme se do jakési podivné netýkavé instituce: málo radosti, málo skromnosti a hodně uražené ješitnosti. Takže nám všem přeji, aby nás to přešlo,“ podotýká k rozborovým seminářům dramaturg Marek Pivovar.

Již potřetí se uskuteční také tematický seminář, tentokrát na téma „Produkční dům jako alternativa“. A protože off-program se organizátorům osvědčil, zařazují ho i letos.

Co přinese 20. ročník?

Tradiční Festival ostravských činoherních divadel se v letošním roce uskuteční od 7. do 11. prosince 2016. OST-RA-VAR nabídne 16 činoherních inscenací, dva rozborové semináře, jeden tematický seminář a 4 projekty v rámci off-programu.

A co je pro festival k tomuto jubileu dále připraveno?

Na stránkách NDM bude umístěn speciální elektronický archiv festivalu, kde budou uveřejněny kompletní informace k jednotlivým festivalovým ročníkům, jako např. program, tištěné zpravodaje a videozpravodaje, fotografie, ohlasy v tisku, festivalové příspěvky a další. Do dalších let navíc připravuje NDM možnost archivace audiovizuálních záznamů z diskuzí.

V rámci 20. ročníku se také uskuteční výstava OST-RA-VARu – to nejlepší a nejzajímavější prostřednictvím série fotografií, které budou reflektovat uplynulých 20 ročníků festivalu. Výstavu budou mít možnost zhlédnout nejenom účastníci festivalu, a to od 7. prosince v prostorách „Dvanáctky“. Zde také proběhne 7. prosince v 18 hodin vernisáž, slavnostní zahájení festivalu a křest nově vzniklého almanachu primátorem statutárního města Ostrava Tomášem Macurou. Almanach OST-RA-VARu zobrazuje proměny festivalu v letech, přináší studie divadelních kritiků, recenze, kritiky, postřehy, zážitky, vzpomínky a mnoho dalšího.

Festival pořádá činoherní soubor Národního divadla moravskoslezského ve spolupráci s Komorní scénou Aréna, Divadlem Petra Bezruče a Starou arénou za finanční podpory statutárního města Ostrava a Ministerstva kultury ČR.

Více informací: http://www.ndm.cz/cz/stranka/479-ost-ra-var-2016.html 

Autor článku: Marcela Bednaříková