01.11.2016 10:01

Kamarádi se sejdou v Divadle Disk

Divadlo DISK odpremiéruje 18. listopadu 2016 poslední absolventskou inscenaci 4. ročníku herectví katedry činoherního divadla DAMU. Autorského textu studentky dramaturgie Barbory Hančilové se zhostil inscenační tým Kristýna Kosová a Adam Svozil, jejichž absolventská inscenace Rituální vražda Gorge Mastromase v minulé sezóně získala Cenu Marka Ravehilla.

Původní hra Malé závislosti vnikla na základě potřeby hereckého ročníku nastudovat současný text, který bude odrážet svět, ve kterém žijí, a generačně bližší témata. Inscenační úprava týmu Kosová/ Svozil nesoucí název Kamarádi se snaží zkoumat dynamiku dlouhodobějších vztahů v období života, kdy se před jedincem otevírá mnoho možností volby a institucionální opora držící kolektivy pohromadě postupně mizí. Tvůrci pokládají provokativní otázku: Je pocit pospolitosti skutečně dostupný jen prostřednictvím nostalgie?

Dalším z témat je v dnešní době všeobecně rozšířená potřeba sebeprezentace, jejímž účelem je zřejmě nabízení sebe sama na pracovním, uměleckém nebo třeba vztahovém trhu. To je samozřejmě pro herce vstupující do praxe tématem velmi aktuálním. Ve hře divák sleduje snahu postav o přechod do dospělosti v historické formaci, v níž jsou konvenční ukazatele dospělosti (tj. „nemovitosti, děti, psi a jistota“) kvůli omezeným prostředkům prakticky nedostupné. Inscenace tematizuje plynutí času v obecné rovině a rovněž specifické vnímání času, tak jak jej zakoušíme prostřednictvím nových technologií. Tomu odpovídá i nelineární, útržkovitá forma, která jednotlivé situace prezentuje mimo časovou posloupnost. Divák je tudíž vyzýván k téměř detektivní hře; zpracování a doplnění zdánlivě nekompletního materiálu. Inscenátoři si rovněž s určitou ironickou skepsí pohrávají se (zejména v kontextu studentského divadla) četně se vyskytující lačností po nové ,,generační výpovědi“.

www.divadlodisk.cz 

Autor článku: Šárka Křapová

Kamarádi se sejdou v Divadle Disk