13.01.2016 13:54

Karel Srbek

Dobrý den, hledám informace o divadelním řediteli v Praze jménem K(arel) Srbek ve 30. letech. (jedna z olomouckých baletek v materiálech uvádí, že do 3. dubna 1937 byla zaměstnaná u K. Srbka, divadelního ředitele v Praze). Děkuji T. H.

Domnívám se, že by se mohlo jednat o Karla Srbka, o kterém pojednává krátký článek s fotografií "Karel Srbek 50 let ve službě českého divadla" z časopisu Divadlo, roč. 33, č. 10 (31. prosince 1974), s. 157.

Píše se zde: Nastoupil ke společnosti řed. Faltyse r. 1897. Pak působil jako komik v činohře i operetě společnosti řed. Drobného, Trnky, divadla Deklarace na Žižkově, a r. 1912 mu byla udělena vlastní divadelní koncese, jejíž platnost byla prodlužována až do doby zrušení koncesního systému. V době první světové války r. 1915 založil s Adolfem Dobrovolným hereckou svépomoc, pořádáním divadelních zájezdů v Čechách a na Moravě. Hrály se hry Vina a Nora za pohostinského vystupování Eduarda Vojana. R. 1916 až 1917, v době divadelních prázdnin podnikal zájezdy s operou Národního divadla v Praze po Čechách a Moravě, i do Vídně. Pořádal koncerty Karla a Emila Buriana, Emy Destinové a Ot. Mařáka. Turné rozšířil o činnost souboru baletního, s balety Labutí jezero, Perla iberská a o Lehkovážném Pierotovi, které nastudovali baletní mistři Berger, Remislavský a Fabián. Vypravil celkem 10 revuí, z nichž nejznámější bylo turné po celé republice s Karlem Hašlerem. Uváděl i Ference Futuristu a Járu Kohouta ve francouzské veselohře Slaměný klobouk. V době okupace pořádal zájezdy s činohrou Národního divadla v Praze v úplném premiérovém obsazení. Byl jedním ze zakladatelů Organisace českého herectva a v době prvé války, kdy členstvo neplatilo členské příspěvky, pomáhal pokladně tehdejší Organisace pořádáním rozmarných večerů. Bohatá činnost za dlouhou řadu let. Jubilant se těší plnému zdraví a občas používá svých bohatých zkušeností jako pořadatel zájezdů, které byly vždy jeho koníčkem.

Vzhledem k tomu, že se Divadelní ústav zabývá systematickou dokumentací divadla až od roku 1945 a hlavní část činnosti Karla Srbka spadá před toto datum, mělo by se najít více informací v divadelním oddělení Národního muzea, které se zabývá dokumentací českého divadla před rokem 1945.

Na otázku odpověděl: Alena Součková