18.04.2023 11:00

Klastr CREA-Thriv-EU: výzva v roce 2023 (podpora ekologického přechodu ve scénickém umění)

Projekt/konsorcium/klastr CREA-Thriv-EU (Euroclusters for Thriving Creative and Cultural Industries) nabízí tzv. kaskádové granty pro malé a střední podniky (SME).

Žadatelé musí působit v těchto oblastech: kulturní dědictví, archivy a knihovny; vizuální umění; scénická umění; knihy a tisk; audiovize a multimédia (včetně IT, softwareu a počítačových služeb) a vzdělávání. Projekty musí řešit jednu z následujících výzev:

  • diverzifikace produktů/služeb/obsahu založených na digitálních technologiích, zejména v oblasti kulturního dědictví, archivů a knihoven;
  • podpora ekologického přechodu audiovizuálního a multimediálního odvětví a scénických umění;
  • překonání rozdílů v dovednostech pracovníků v kulturních a tvůrčích odvětvích a podpora většího zapojení žen;
  • zvyšování obchodních příležitostí prostřednictvím internacionalizace a synergií podél hodnotových řetězců a napříč nimi.

Výzva

O klastru CreaThriv

Info session (6. dubna 2023 od 14.00 do 16.30), grantové možnosti budou rovněž představeny v rámci semináře Evropské programy pro kulturní a kreativní odvětví (13. dubna 2023 od 11.15 do 11.30)

 

Autor článku: převzato z: https://www.culturenet.cz/