02.03.2018 11:02

Klicperovo divadlo uvede českou premiéru hry dramatika Rolanda Schimmelpfenniga Černá voda

Klicperovo divadlo uvede českou premiéru hry významného německého dramatika Rolanda Schimmelpfenniga Černá voda v režii Michala Háby a překladu Jany Sloukové.

Magická letní noc. Opuštěné koupaliště a temná hladina, ve které se zrcadlí všechny hvězdy. A dvě party mladých lidí, kteří tajně přelezou plot. Rozděluje je původ, víra i majetek. Namísto bitky následuje ale společné koupání, noční tah městem, vzájemné poznávání, dotyky a touha. Je to noc, ve které se přestupují hranice, noc, kdy se nic nezdá nemožné, noc, kdy jsi k uzoufání svobodný, noc, kdy se smazaly rozdíly mezi chudinskou čtvrtí a prominentními dcerami a synky. Frank, Leyla, Cynthia, Murat, Karim, Freddi, Olli, Aishe, Kerstin a Mehmet. Byla to noc, kdy ještě všichni věřili snům svých devatenácti let. Co z nich ale zbylo po dalších dvaceti letech? Jeden je dnes ministrem vnitra, druhý prodejcem aut, jedna ředitelkou školy, druhá pokladní v supermarketu… kde je teď Frank, ten kluk se zelenýma očima? A co je s Leylou, dcerou tureckých přistěhovalců z předměstí? Vzpomene si někdy ještě na ni a na dobu, kdy věřil, že to bude napořád? Po dvaceti letech se spolu Frank a Leyla skutečně náhodně setkávají. A v ten moment, uprostřed rušné ulice bičované temným listopadovým deštěm, se náhle zastaví čas...

Noří se / tiše / do temnoty / noří se / vedle sebe, spolu / do světa bez jazyka / bez minulosti a budoucnosti / bez hlídačů a plotů / bez původu, konta, povolání otců, vzdělání / satelitních talířů, Ježíše a Mohameda / do světa bez advokátů / developerů / bister / pekáren / masných impérií / a bez dokončených školních vzdělání / do světa / kde nezáleží na ničem / kromě vzduchu, co máš v plicích / kde nezáleží na ničem / kromě času / kdy ještě zadržíš dech / než budou muset zpátky / na druhý konec bazénu / zpátky do světa slov / a vzduchu / zpátky do světa minulosti a budoucnosti.“

Hra ČERNÁ VODA (Das schwarze Wasser) byla napsána v roce 2014 pro Národní divadlo v Mannheimu, a to v rámci Frankfurter Positionen, interdisciplinárního festivalu, který vyzývá jednou za dva roky renomované umělce z nejrůznějších oborů, aby připravili své nové práce a příspěvky pod zvolené téma. Tato témata většinou reflektují společenské proměny a umožňují tak kontinuální kreativní proces s cílem rozvíjet nové pohledy na svět. Téma daného ročníku znělo „Zlomy mezi světy“ a právě pod jeho hlavičkou proběhla v lednu 2015 premiéra Černé vody v divadle v Mannheimu. Od té doby se hra s velkým úspěchem uváděla a uvádí na mnoha dalších německých jevištích (Berlin, Potsdam, Bamberg, Paderborn aj.) a pozvolna se začíná objevovat i na zahraničních scénách.

ROLAND SCHIMMELPFENNIG (1967) je jedna z nejvýznamnějších osobností současného německojazyčného divadla a nejhranější současný německý dramatik nejen doma, ale i v zahraničních zemích, včetně Chile nebo Číny. Mezi jeho nejuváděnější hry v Čechách patří Arabská noc, Zlatý drak, Žena z dřívějška nebo Říše zvířat. Je držitelem mnoha prestižních ocenění (Cena Elsy Lasker- Schülerové, Mülheimer Dramatikerpreis, Nestroy Dramatikpreis aj.) Schimmelpfennig je mnohostranný, po formální stránce často experimentující autor, který má na kontě už téměř čtyřicet her. Všechny jeho texty jsou citlivě jazykově komponovány a poutají precizním vedením dialogů, stejně jako silnou atmosférou, ovlivněnou magickým realismem. Hry nemají klasickou dramatickou výstavbu, dochází k prolínání časových rovin, postavy se často prezentují prostřednictvím obsáhlých monologických pasáží, komentářů, vedlejších textů. Jednou ze zásadních kvalit je jazyk samotný, jeho rytmus a poetičnost. Ze všech témat, typických pro moderní drama, se Schimmelpfennig soustředí nejvíce na politický a ekonomický problém globalizace s ní související absenci lásky v dravé a uspěchané společnosti. Druhým zásadním tématem je jakákoli „jinakost“, narušující kulturní rámec a zkoumání následků tohoto vpádu. Tato inspirace souvisí především s autorovým pobytem v Istanbulu, který ho ovlivnil úzkým vztahem ke kulturám Blízkého Východu.

Českou premiéru hry Černá voda uvede Klicperovo divadlo 10. března 2018 ve Studiu Beseda v režii Michala Háby a překladu a dramaturgii Jany Sloukové. Scénu a kostýmy navrhla Adriana Černá, autorem hudby je Jindřich Čížek. Na jevišti se můžete těšit na Natálii Holíkovou, Lenku Loubalovou, Kamilu Sedlárovou, Filipa Richtermoce, Jana Vápeníka a Kryštofa Bartoše, nového člena Klicperova divadla, který se tímto poprvé představí našim divákům.

https://www.klicperovodivadlo.cz/

Autor článku: Martin Sedláček