04.06.2018 16:23

Kolokvium Text a divadlo již 7. a 8. června

Přijďte na kolokvium o vztahu textu a divadla, které se koná ve čtvrtek a v pátek v Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v.v.i. (Na Florenci 3, Praha 1).

Loni bylo v Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. obnoveno teatrologické bádání – vznikl Tým pro výzkum moderního českého divadla, jenž navazuje na práci někdejšího Kabinetu pro studium českého divadla působícího zde desítky let. Mezi úkoly týmu patří i výzkum vztahu mezi textem a divadlem, respektive zkoumání literární a divadelní komunikace. Dovolujeme si Vás proto pozvat na pracovní kolokvium, na němž bychom tento vztah chtěli pojmout jako vědecký problém a konzultovat jej s odbornou veřejností.

Kolokvium TEXT A DIVADLO, které se koná 7. a 8. června 2018, chce vymezené badatelské pole nahlédnout z různých perspektiv a ukázat tak způsoby, jimiž lze k relaci drama (případně nedramatický text) a divadlo v současné literární vědě či teatrologii přistupovat.

Program přiložen!TEXT A DIVADLO – program kolokvia