05.10.2017 11:01

Konference Na viděnou

Platforma pro studium vizuální kultury Fresh Eye zve širokou veřejnost, zástupce vědeckých a vzdělávacích institucí, neziskových organizací a studenty napříč obory k účasti na otevřeném setkání, které zmapuje a prodiskutuje stav oblasti studia vizuální kultury v České republice, nabídne možnost seznámit se s oborovými knižními tituly a načerpat inspiraci ze zahraničí.

Kdy: 19. 10. 2017 14.00 – 20.00
Kde: Kampus Hybernská 4, Praha 1

Vstup zdarma – požadovaná registrace přes systém GoOut

PROGRAM:

14.00 – 14.10 Úvodní slovo

14.10 – 15.45 Současné výzkumné projekty  

  • Sudek Project (Hana Buddeus & Katarína Mašterová, Ústav dějin umění AV ČR)
  • Laterna magika* Příběhy minulosti, vize budoucnosti (Andrea Průchová, NFA/FF UK/ČVUT/CESNET)
  • HistoryLab (Čeněk Pýcha & Jiří Maha, Ústav pro studium totalitních režimů)

15.45 – 16.00 Coffee break / knižní pult ArtMap a VVP AVU

16.00 – 17.15 Kulatý stůl o stavu výuky vizuální kultury na českých vysokých školách
Martin Foret (FF UPOL) – Ladislav Kesner (FF MUNI) – Filip Láb (FSV UK) – Kateřina Svatoňová (FF UK) – Eva Šlesingerová (FSS MUNI) – Jaroslav Vančát (FHS UK) – moderace Andrea Průchová (Fresh Eye)

17.15 – 18.00 Otevřené diskuzní fórum

18.00 – 18.30 Coffee break / knižní pult ArtMap a VVP AVU

18.30 – 20.00 Marquard Smith Don’t reinvent the wheel: What is to be done?
(přednáška a diskuze s šéfredaktorem Journal of Visual Culture)

20.00 – 22.00 Neoficiální program

Po celou dobu konference mají účastníci možnost zakoupit si oborové tituly u knižních pultů knihkupectví ArtMap a Vědecko-výzkumného pracoviště AVU.

Plakát ke stažení & FB událost

Program ke stažení