02.10.2017 09:21

Konference: Vzorové drama raného novověku

Historický ústav AV ČR, Ústav pro českou literaturu AV ČR a Kabinet pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR pořádají u příležitosti 300. výročí úmrtí jezuitského dramatika Karla Kolčavy mezinárodní mezioborovou konferenci Vzorové drama raného novověku, která se uskuteční 12.–14. října 2017 v Praze ve vile Lanna.

V letošním roce uplyne 300 let od úmrtí Karla Kolčavy (1656–1717), významného jezuitského dramatika, autora 23 dramat psaných pro budoucí učitele jezuitských gymnázií a vydaných pod názvem Exercitationes dramaticae I–VI.

Při této příležitosti jsme se rozhodli uspořádat konferenci, která se bude zabývat vzorovými dramaty ve školském divadle raného novověku. Vzorová dramata vydávaná zejména pro potřeby učitelů představují mimořádný fenomén především proto, že texty kolovaly celou Evropou v „poměrně dlouhé časové perspektivě. Jejich zkoumání tak umožňuje sledovat přenos obsahových i formálních schémat nejen mezi jezuitskými gymnázii různých provincií, ale také mimo toto prostředí.

Hlavním cílem konference je charakterizovat vzorové texty a nastínit mechanismus jejich užívání jako vzoru pro běžnou školskou dramatickou produkci. Jednacími jazyky konference budou angličtina, němčina a francouzština.

12. 10. 2017 - 14. 10. 2017
Vila Lanna, V Sadech 1, Praha 6

Program konference