22.09.2017 11:53

Konkurz do orchestru Státní opery (tuba)

Ředitelka Opery Národního divadla a Státní opery Mgr. Silvie Hroncová vypisuje konkurzní řízení na místo v orchestru Státní opery: 
TUBA (na poloviční pracovní úvazek).

Podmínky konkurzu:
1. kolo (anonymní):
- Alexej Lebeděv: Koncertu pro tubu č. 1
- přednes tří vybraných orchestrálních partů
2. kolo:
- přednes ostatních orchestrálních partů (budou zaslány elektronicky)
- hra z listu

Konkurzní řízení se uskuteční 20. prosince 2017, ve 14 hodin,
v provozní budově Národního divadla, Ostrovní 1, Praha 1

V přihlášce uveďte svou úplnou adresu a telefon, přiložte stručný životopis, uveďte občanství a státní příslušnost žadatele a případný
požadavek na klavírní doprovod s uvedením skladby.

Přihlášku zašlete nejpozději do 7. prosince 2017 na e-mailovou adresu:
j.kolman@narodni-divadlo.cz
nebo poštou na adresu:
Státní opera ( KONKURZ)
Jan Kolman - manažer orchestru
Ostrovní 1, 110 00 Praha 1

Autor článku: Převzato z: http://www.narodni-divadlo.cz/