06.10.2017 12:41

Konkurz do orchestru Státní opery (tuba)

Ředitelka Opery Národního divadla a Státní opery Mgr. Silvie Hroncová vypisuje konkurzní řízení na místo v orchestru Státní opery:  TUBA (na poloviční pracovní úvazek)

Podmínky konkurzu:
1. kolo (anonymní):
- Alexej Lebeděv: Koncertu pro tubu č. 1
- přednes tří vybraných orchestrálních partů
2. kolo:
- přednes ostatních orchestrálních partů (budou zaslány elektronicky)
- hra z listu

Konkurzní řízení se uskuteční 20. prosince 2017, ve 14 hodin, v provozní budově Národního divadla, Ostrovní 1, Praha 1

V přihlášce uveďte svou úplnou adresu a telefon, přiložte stručný životopis, uveďte občanství a státní příslušnost žadatele a případný požadavek na klavírní doprovod s uvedením skladby.

Přihlášku zašlete nejpozději do 7. prosince 2017 na e-mailovou adresu: j.kolman@narodni-divadlo.cz nebo poštou na adresu:
Státní opera ( KONKURZ)
Jan Kolman - manažer orchestru
Ostrovní 1, 110 00 Praha 1

Autor článku: http://www.narodni-divadlo.cz/cs/volna-mista