30.08.2001 00:00

Konzultační setkání o projektech v rámci programu Minerva

  Národní agentura SOCRATES - Minerva pořádá konzultační setkání o projektech v rámci podprogramu Minerva. Setkání se bude konat 25. září a 1. října 2001 od 14:00 hod. v prostorách Centra pro studium vysokého školství v zasedací místnosti ve 3. patře, U Lužického semináře 13/90, Praha 1 - Malá Strana. Zájemci se zde dozví informace o programu SOKRATES a možnostech jeho využití. Podprogram Minerva je zaměřen na podporu evropské spolupráce v oblasti otevřeného distančního vzdělávání a využití informačních a komunikačních technologií.

Informace: Národní agentura SOCRATES - MINERVA, CSVŠ, U Lužického
semináře 13/90, 118 00 Praha 1, http://www.csvs.cz/socrates.minerva

Autor článku: redakce