14.02.2019 15:54

Kurz emoční tvořivosti

Motto: „Stát se může cokoliv - něco se stát musí“. P. Brook

Termín 5. 8. -10. 8. 2019 / nebo 21. 9. - 25. 9. 2019 / www.podsaumburkem.cz

Cílem interaktivního setkání je vyváženost a přirozenost psychofyzického projevu. Posilování šestého smyslu pro interpretační tvorbu. Rozlišování a používání vnitřní a vnější energie. Inspirace existencí v prostoru pro akci. Posílení periferního vnímání, technika projevu podřízená duchovnímu rozměru okamžiku. Výrazové, psychologické a vokální gesto, dech a přirozené posazení hlasu, rétorika aj. Zábavnou a nenásilnou formou metoda umožňuje objevování skrytých možností i zdánlivě nemožného. Filosofií kurzu je překvapení a síla okamžiku. Není omezen věkově, je vhodný jako příprava pro studium divadelních oborů, stávající studenty, umělce i zájemce jiných profesí, kteří si chtějí pohrát s rozšířením obzorů, či jen tak být a spojit odpočinek s kreativní „prací“. Kurz je esencí metod a mých dlouholetých hereckých, režijních i pedagogických zkušeností v ateliéru muzikálového herectví na DIFA JAMU BRNO.

Informace o ceně a detailech na hukalka55@gmail.com  www.janajanekova.com  /závazné přihlášky do 30. 3. 2019

Autor článku: Jana Janěková