12.10.2020 14:30

Kurz režie s Jiřím Pokorným

Kurz režie s Jiřím Pokorným 2020/21
ve spolupráci s divadelním spolkem MAREATE

Šestiměsíční intenzivní studium si klade za cíl zpřístupnit režijní praxi vážným zájemcům o tento obor a to formou teoretickou i praktickou. Kurs je určen pro max. 6 účastníků, které si Jiří Pokorný vybere na základě motivačního dopisu a prvního víkendového setkání, které bude otevřeno širšímu spektru zájemců. Studium je intenzivní a chce připravit studenty na možnost profesionální dráhy v tomto oboru. Součástí kursu je i tvorba inscenace. Seznámíme se základy produkce a herectví. V případě zájmu, bude v následujícím roce otevřen kurs pro pokročilé. Upřednostňujeme zájemce o studium na vysokých školách a režiséry amatérských souborů, kteří chtějí rozšířit své hranice.

Kurz bude probíhat v Praze (s výjimkou soustředění) a bude rozdělen do těchto fází:
(pro mimopražské je po domluvě možnost zajistit ubytování)

Úvod do režie
(31. 10.  -  1. 11.)
sobota 10:00 - 18:00, neděle 10:00 - 16:00
Toto setkání je určeno pro max. 10 účastníků.
Seznámíme se základy rozboru textu.
Kompozice, dynamika, energie, síla a její zdroje, potenciál.
Zároveň vám bude doporučena četba, která bude pro zájemce o hlubší studium zavazující.

Intenzivní teoretická fáze
(prosinec a únor 2020/21)
Každé pondělí budou probíhat hodinové individuální konzultace,
ve čtvrtek se pak budeme potkávat společně od 18:00 do 22:00.
Rozbor situace, tvorba situace, tvorba postavy, tvorba dialogu.
Položení základů pro vznik vlastního krátkého dramatického textu, určeného k realizaci v jarní fázi kursu.

Produkce a fundraising + herecká praxe
(březen a duben 2021)
pondělky a čtvrtky 18:00 - 22:00
Základy organizace představení, žádosti o granty a získávání kontaktů.
Herecké základy pro snazší navázání spolupráce s herci.

Praktická fáze
(květen - červen 2021)
Společné pondělky a čtvrtky + víkendové soustředění.
Praktické využití získaných vědomostí, spolupráce s profesionálními herci a studenty hereckých kurzů. Společná tvorba inscenace, která bude představena divákům v Pokusném ateliéru Čerchovská 6. (Možnost uvádění inscenace v profesionálních divadlech bude součástí produkční fáze.)

Životopis režiséra:
Maturoval na gymnáziu v Ostravě. Po základní vojenské službě vystudoval režii na Divadelní fakultě AMU. V roce 1993 se v rámci projektu Tempus zúčastnil stáže v Antverpách a v roce 1995 stáže na Royal Court Summer School v Londýně.
V letech 1993–1997 byl režisérem a uměleckým šéfem Činoherního studia v Ústí nad Labem. V letech 1999–2004 byl uměleckým šéfem HaDivadla a v letech 2002–2006 byl členem uměleckého vedení Divadla Na zábradlí.
Jako host režíroval též v divadlech: Národní divadlo v Praze, Divadlo Josefa Kajetána Tyla, Divadlo Ta Fantastika, Dejvické divadlo, divadlo Archa, divadlo Aréna Ostrava, divadlo Aréna Bratislava.
Zdroj: wikipedie

Cena:
Úvod do režie (víkendové setkání): 2 100,-
Intenzivní fáze: 25 000,-
Cena zahrnuje hromadný kurz, individuální konzultace, soustředění - včetně ubytování.
Celkový počet vyučovacích hodin všech fází je 160.

V případě účasti na těchto fázích je nutné uhradit 7 500,- do 15. listopadu. Zbytek částky je možno  měsíčně splácet do konce června 2021.

K přihlášce, prosím, připojte motivační dopis, jehož součástí bude i seznam vašich nejoblíbenějších uměleckých děl a to vždy tří z dané oblasti: film, divadelní inscenace, literatura (vč. divadelních her), hudba, výtvarné umění, potažmo tanec.

Kontakt, bližší informace a přihlášky:
dsmareate@gmail.com
luciepalonciova@gmail.com

V případě nepříznivých podmínek v souvislosti s opatřeními COVID-19 - tedy nemožnost se scházet byť v malých skupinách, bude kurs probíhat na dálku, což nijak neomezí výuku, jelikož práce bude vyžadovat především aktivní přístup studenta, samostatnou tvorbu a zpracovávání zadání. Konzultace mohou probíhat i z domova. Dokud to bude možné, osobní setkání je však preferováno. S ohledem na situaci se však budeme snažit přizpůsobit kurs tak, abychom se scházeli co nejvíce.

Autor článku: Lucie Palonciová