02.05.2017 13:47

Labyrint světa a ráj srdce – scénografické návrhy Milivoje Husáka

Senát Parlamentu České republiky pod záštitou senátora Ing. Patrika Kunčara pořádá výstavu obrazů Milivoje Husáka ze sbírky Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě.

Vernisáž výstavy za přítomnosti ministra kultury Mgr. Daniela Hermana proběhne v úterý 2. 5. v 18 hodin v sídle Senátu Parlamentu ČR.

Obrazy akad. mal. Milivoje Husáka, inspirované proslulým dílem J. A. Komenského, reprezentují spolupráci tohoto výtvarníka s brněnským divadlem Husa na provázku již od 80. let 20. stol. Právě v této době vzniká pro inscenaci divadla „Labyrint světa a lusthauz srdce“ (1982–1983) soubor scénografických návrhů, které tvoří obsah výstavy v Senátu. Zajímavostí je, že tomuto souboru návrhů předcházela ještě dřívější inspirace Labyrintem z let 1980–1982 pro divadelní festival v Poznani, jenž se však uskutečnil až v r. 1983 v Kodani. Představení se zde ale nepodařilo realizovat v původním rozsahu a záměru (poznaňské návrhy byly vystaveny v r. 2009 v nizozemském Comenius museum Naarden). K tématu Labyrintu se autor vrací ještě zpočátku 90. let, když přihlašuje své práce do soutěže o podobu československého pavilonu pro světovou výstavu Expo Sevilla 92. Podobné tématice se ve své figurální tvorbě Milivoj Husák věnoval vlastně během celých 80. 20. stol. Výstava v Senátu tak přináší pohled na původní první realizovaný soubor návrhů.

https://www.mkcr.cz/novinky-a-media/labyrint-sveta-a-raj-srdce-scenograficke-navrhy-milivoje-husaka-4-cs2021.html

Autor článku: Převzato z: https://www.mkcr.cz/