28.02.2017 13:11

Laterna magika – konkurz (umělecký šéf/ka)

Národní divadlo v Praze vypisuje konkurz na pozici: umělecký šéf/ka Laterny magiky.

Požadujeme: vysokoškolské vzdělání (ideálně uměleckého nebo ekonomického směru) organizační schopnosti, praxi v oboru (divadlo, jiná kulturní instituce), znalost angličtiny.

Umělecký šéf Laterny magiky zodpovídá za provoz a uměleckou úroveň inscenací LM, produkčně zajišťuje přípravu a vznik nových inscenací LM, je zodpovědný za rozpočet střediska a dodržování plánu tržeb, podílí
se na přípravě a organizaci zahraničních aktivit LM.

O obsahové náplni činnosti LM rozhoduje dramaturgická rada Laterny magiky.

Přihlášky do konkurzu zašlete nejpozději do 31. 3. 2017 do sekretariátu ředitele ND, k rukám paní Ivety Sojkové.

Nástup do funkce: 1. 9. 2017

K žádosti připojte kopii vysokoškolského diplomu, životopis, případně osvědčení o dalších zkouškách či oceněních.

Autor článku: Převzato z: Culturenet.cz