25.03.2022 13:41

Letní divadelní a taneční škola Benoni

Letní divadelní a taneční škola Benoni
(herectví - pohyb – hlas)
20. 8. - 28. 8. 2022

Kurz je určen pro české i zahraniční studenty (česky mluvící) středních i vysokých škol, kteří se připravují ke studiu na uměleckých školách, ke studiu na fakultách AMU, ale i pro širší veřejnost v různých věkových kategoriích.
V jednotlivých lekcích si účastníci mohou vyzkoušet zapojení do tvůrčího studijního procesu, prohloubit své znalosti a dovednosti v různých disciplínách.

Místo konání: HAMU Hudební fakulta AMU (taneční sál Malostranské nám. 12 Praha 1)
Termín konání: 20. 8. – 28. 8. 2022
9:00 – 11:00 / 11:00 – 13:00 / 14:00 – 16:00

POZOR! Počet míst v kurzu omezen /20 účastníků/

Cena kurzu: 9 500.-Kč /60 výukových hodin/

Herectví

Mgr. TOMÁŠ PAVELKA
divadelní herec a pedagog DAMU

- základy herecké techniky a dramatického myšlení, imaginace, motivace, komunikace, herecké a pohybové etudy a improvizace, cvičení k objevování a rozvíjení herecké představivosti, hledání pravdivého hereckého výrazu, vnímání dramatické situace

Současný tanec a jevištní pohyb

doc. Mgr. MARCELA BENONIOVÁ
choreografka a pedagog Pražské konzervatoře, HAMU, taneční publicistka

- současné taneční techniky a jejich aplikace k hereckému projevu, krokové a rytmické variace, orientace v prostoru, prostorové cítění, vytváření    tanečních frází a struktur v prostoru

Hlasová technika a jevištní řeč

MgA. EVA SPOUSTOVÁ
dabingová režisérka, pedagog DAMU

- dechová technika, emoce a energie, cvičení pro kultivaci hlasu a hlasového projevu, rozdílné způsoby mluvení a čtení textu

Tanec, rytmus a improvizace

MgA. MONIKA DIATTA REBCOVÁ
bubenice, choreografka a pedagog HAMU

- základy afrických tanců a rytmu – přirozená koordinace, spontánnost projevu, postupy taneční a kontaktní improvizace, svoboda pohybového projevu a myšlení

Více informací: doc. Mgr. Marcela Benoniová, ředitelka Letní školy (tel: +420 775 929 389)

V případě zájmu o účast v tomto kurzu posílejte závaznou přihlášku na email marcela.benoni@seznam.cz

Autor článku: Marcela Benoniová