21.03.2006 00:00

Loutkářské festivaly a přehlídky v České republice

Přehled zahrnuje loutkářské festivaly a festivaly s účastí loutkářských souborů a skupin.

 

23. – 26. února 2006

Přehlídka sólové tvorby pro děti

Pořádá: Občanské sdružení Xaver ve spolupráci s hlavním městem Prahou a divadlem Minor

Kontakt: Divadlo Xaver o.s., Ztracená 261, Praha 6

Tel.: 737 186 321

E-mail: fxw@centrum.cz
https://www.divadlo.cz/xaver/

 

20. - 22.března 2006

Přehlídka ke Světovému dni divadla pro děti a mládež

Pořádá: Divadelní ústav/České středisko ASSITEJ

Kontakt: ASSITEJ, Divadelní ústav, Celetná 17, Praha 1

Tel: 224 809 189

E-mail: foreign.dpt@divadlo.cz
https://www.divadlo.cz/assitej/

24. – 30. dubna 2006

Miniteatro

15. ročník soutěžní přehlídky malých zájezdových divadel pro děti

Pořádá: Divadlo Kruh, umělecká agtentura

Místo konání: Kulturní dům P. Bezruče

Kontakt: Točitá 4, Havířov

 

29. dubna - 3. května 2006

Dítě v Dlouhé  

Festival pro děti a jejich dospělé

Pořádá: Divadlo v Dlouhé

Kontakt: Dlouhá 39, Praha 1

Tel.: 224 826 797, 224 826 807

E-mail: karola@divadlovdlouhe.cz

http://www.divadlovdlouhe.cz

 

1. – 10. června 2006

Světový festival loutkářského umění

Pořádá: Mezinárodní institut loutkářského umění

Kontakt: Karlova 12, 110 00 Praha 1 

Tel.: 222 228 511

E-mail: puppet.art@pha.inecnet.cz

http://www.puppetart.com

 

18. – 22. června 2006

Skupova Plzeň

Soutěžní bienále českého profesionálního loutkářství

Pořádá: Divadlo Alfa

Kontakt: Divadlo Alfa, Rokycanská, 312 00 Plzeň

Tel.: 377 188 211

Kontakt: alfapm@proactive.cz

http://www.divadloalfa.cz

 

21. – 30. června 2006

Divadlo evropských regionů

12. ročník mezinárodního festivalu

Pořádá: Klicperovo divadlo a divadlo DRAK

Kontakt: Klicperovo divadlo, Dlouhá 99, 500 01 Hradec Králové,  

Tel.: 495 514 876

E-mail: theatre@klicperovodivadlo.cz

www.klicperovodivadlo.cz

 

1. – 6. července 2006

Loutkářská Chrudim

55. celostátní přehlídka amatérského loutkářství   

Pořádá: IPOS-ARTAMA

Kontakt: Štěpán Filcík

E-mail: filcik@nipos-mk.cz

http://www.nipos-mk.cz

 

28. – 30. září 2006

Faustování

loutkáři pro mladé a dospělé

Pořádá: Kulturní dům Bechyně, IPOS ARTAMA a občanské sdružení Tatrmani

Datum: Štěpán Filcík

Kontakt: filcik@nipos-mk.cz

http://www.nipos-mk.cz

 

Listopad 2006

Loutkářská přehlídka „O cenu Matěje Kopeckého“

Přehlídka loutkářských souborů programově hrajících pro dětského diváka

Pořádá: Obecní úřad Libčany spolu s SAK Impuls Hradec Králové

Kontakt: Obecní úřad Libčany, 503 22

Tel.: 495 542 769

E-mail: info@imphulshk.cz

 

30. října – 3. listopadu 2006

Festival Radosti

Místo konání: LD Radost

Kontakt: Loutkové divadlo Radost, příspěvková organizace

Bratislavská 32, Brno

Tel.: 545 321 273

E-mail: divadlo@divadlo-radost.cz

http://www.divadlo-radost.cz

 

3. – 5. listopadu 2006

Přelet nad loutkářským hnízdem

Pořádá: Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář

Kontakt: Redakce časopisu Loutkář, Celetná 17, 110 00 Praha 1

Tel.: 224 809 131

E-mail: loutkar@divadlo.cz

http://prelet.scena.cz/

 

Autor článku: Loutkář