22.11.2005 00:00

Manifestace za 1% pro kulturu nebude moct projít kolem parlamentu

Iniciativa pro kulturu ve spolupráci s Radou uměleckých obcí a dalšími profesními sdruženími v oblasti umění a kultury svolává manifestaci pod heslem "1% pro kulturu".

Manifestace se sejde ve středu 23. listopadu 2005 ve 13 hodin na Malostranském náměstí před budovou HAMU. S ohledem na upozornění Magistrátu hlavního města Prahy, že jsou zakázána shromáždění v dosahu 100 metrů od místa jednání zákonodárných sborů, nebude průvod kolem budovy Poslanecké sněmovny k Senátu součástí manifestace.

Umělecká a odborná obec tak v době druhého čtení zákona o státním rozpočtu v Poslanecké sněmovně Parlamentu reaguje na kritické podfinancování uměleckých aktivit a navrhuje systémové řešení podpory umění v celé ČR. Zástupci pořádajících sdružení již předali všem poslancům PSP návrh na systémové navýšení rozpočtu kap. 334 MK ČR minimálně o částku 300 milionů Kč za účelem zajištění udržitelného rozvoje umění v ČR prostřednictvím grantů a programů.

Iniciativa pro kulturu vznikla jako spontánní reakce na neudržitelný stav financování všech oblastí živého umění, tzn. divadla, hudby, tance, kinematografie, výtvarného umění, literatury a knižní kultury u nás. Na komunální, regionální i státní úrovni se nejčastěji setkáváme s nepochopením a nezájmem o to, jaký odkaz kultura a umění současnosti zanechají příštím generacím.

Umění je významnou součástí duchovního rozměru společnosti, která bez umění zůstává výrazně ochuzená a pod tlakem komercionalizace, konsumerismu a dalších negativních trendů hodnotově narušená. V Evropě probíhá série diskusí na nejvyšší politické úrovni s mottem: "Pro Evropu kulturní". Není to náhoda, ale doslova potřeba. EU doporučuje zvyšovat investice do kultury s plným vědomím faktu, že každá koruna vložená do této oblasti se několikanásobně vrátí.

Evropský standard podílu kultury na státním rozpočtu je 1 %, u obcí a krajů je tento podíl výrazně vyšší. V České republice však letos poprvé klesl pod 0,5 % a návrh na rok 2006 činí jen 0,475 %.

Zástupci uměleckých svazů a sdružení, řada organizací i jednotlivců se proto rozhodli společně protestovat proti tomu, že vládní prohlášení sice po léta slibují vyčlenit pro kulturu 1 %, ale skutečný stav se mu stále více vzdaluje. Umění může v příštím roce zachránit i tak malá částka, jakou je 300 milionů Kč, která by stačila podíl kultury na rozpočtu vrátit alespoň na 0,5 %. Jde o první zásadní a nezbytný zvrat dlouhodobě sestupné tendence, především ale krok vedoucí k záchraně a rozvoji stovek kulturních a uměleckých projektů obohacujících veřejnost po celém území ČR.

V materiálech předaných PSP se upozorňuje na disproporce v rozpočtu MK ČR, prudký nárůst výdajů na organizace řízené ministerstvem (především národní instituce) a další priority resortu, jako jsou kulturní dědictví a ochrana památek a správa církví a náboženských společností.

Granty a programy na podporu živého umění naopak nedosahují ani úrovně roku 2000, přestože jako jediné umožňují podporu nevládního neziskového sektoru a jsou přidělovány transparentně komisemi expertů. Disproporce jsou tím větší, čím více pozměňovacích návrhů na dílčí akce parlament schválí.

Zatímco např. nejprestižnější filmové festivaly v Karlových Varech a Zlíně (dotované z rozpočtu částkami 30, resp. 17 mil. Kč), obdržely v roce 2005 od PSP navíc po 5 mil. Kč, na 79 dalších festivalů z oblasti hudby, divadla a tance včetně mezinárodně renomovaných akcí, jako jsou např. Divadlo Plzeň, Struny podzimu, Tanec Praha, Divadlo evropských regionů, Janáčkův máj, Agharta Jazz Festival, Khamoro atd., měly grantové komise dohromady 11,2 mil. Kč.

Vladimír Procházka, předseda Iniciativy pro kulturu
Iniciativa pro kulturu je sdružení právnických osob všech uměleckých oborů, založené v r. 2005 s cílem napomáhat konstruktivně řešit narůstající problémy oboru.

Šimon Pellar, předseda Rady uměleckých obcí
Rada uměleckých obcí (RUO) byla založena v roce 1992 jako dobrovolné sdružení profesních uměleckých organizací (právnických osob) a působila jako poradní orgán ministra kultury. Jejími členy jsou Obec spisovatelů, Obec překladatelů, Obec architektů, Svaz autorů a interpretů (SAI), Asociace hudebních umělců a vědců, Sdružení rozhlasových tvůrců, Unie výtvarných umělců ČR, Syndikát výtvarných umělců, Herecká asociace, Český filmový a televizní svaz (FITES) a Asociace fotografů. RUO spolupracuje s ITI a Iniciativou pro kulturu a je též zakládajícím členem a v současné době i členem exekutivy ECA (Evropské rady umělců).

Táňa Fischerová, prezidentka Rady ITI / UNESCO
ITI sdružuje klíčové organizace v oblasti divadla. Radu ITI tvoří: Asociace profesionálních divadel, Taneční sdružení, Jednota hudebního divadla, Herecká asociace, Sdružení českých divadelních kritiků (SČDK), Česká organizace scénografů, divadelních architektů a techniků (ČOSDAT), Teatrologická společnost, České středisko FIRT (Mezinárodní federace divadelních vědců), České středisko UNIMA (Mezinárodní Unie loutkářů), České středisko ASSITEJ (Mezinárodní asociace divadel pro děti a mládež), České středisko SIBMAS (Mezinárodní společnost divadelních knihoven, muzeí a archivů), Divadelní fakulta AMU Praha, Janáčkova akademie múzických umění Brno a od roku 2004 také zástupci nezávislých.

Ilja Šmíd, předseda Asociace ředitelů symfonických orchestrů a pěveckých sborů
Sdružuje 17 profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů, včetně České filharmonie, Státní filharmonie Brno, Janáčkovy filharmonie Ostrava, Pražského filharmonického sboru ad., z nichž 4 jsou obecně prospěšné společnosti, 1 veřejnoprávní instituce a 12 příspěvkových organizací, je členem Unie zaměstnavatelských svazů a ve spolupráci s Asociací profesionálních divadel se podílí na činnosti mezinárodních zaměstnavatelských organizací v divadelním a hudebním oboru.

Yvona Kreuzmannová, předsedkyně Volného sdružení NNO v kultuře a umění
Sdružuje pouze nevládní neziskové organizace, tj. občanská sdružení, o.p.s., nadační fondy apod. působící v ČR, je zástupcem NNO v Tripartitě přizvaným Unií zaměstnavatelských svazů, vedení působí i mezinárodně v ITI / UNESCO a v IETM (Informal European Theatre Meeting).

Vlasta Čiháková-Noshiro, předsedkyně Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků
Profesní sdružení fyzických osob s cca 180 členy, reprezentující ČR v AICA (Mezinárodní asociaci výtvarných kritiků).

Zdroj: Jana Návratová, Divadelní ústav

Autor článku: redakce