12.08.2002 00:00

Manoel theatre z Malty hledá barokní a renesanční divadla v Evropě k učasti na projektu

Idea projektu
Ideou projektu je vytvořit mechanismus (síť) shromažďující zdroje a znalosti o barokních a renesančních divadlech v Evropě.

Důvod projektu
Barokní a renesanční divadla jsou specifická a jejich počet je omezený. Tato divadla vyžadují zvláštní přístup v oblastech jako je restaurování, údržba a přestavby. Výměna informací povede k užitečnému shromažďování zkušeností a know-how o těchto divadlech.
Barokní a renesanční divadla navíc produkují specifické divadelní produkce, které kromě jiného propagují evropskou barokní a renesanční kulturu. Navrhovatelé projektu razí ideu, že větší propojení a spolupráce mezi těmito typy divadel povede k lepší výměně představení a zajistí i lepší propagaci barokní a renesanční kultury.

Rámec projektu
Bude vytvořena Organizace evropských barokních a renesančních divadel EBRTN). Tato síť bude mít administrativní centrum na Maltě a bude sídlit v Divadle Manoel. Administrativní funkce tohoto centra budou mimo jiné zahrnovat:
- koordinaci všech aktivit, které bude provádět Organizace
- vytvoření a provozování webové stránky EBRTN, kde budou uvedeny všechny materiály o Síti a její aktivity
- vytvoření tištěného materiálu (teoretického a propagačního), týkajícího se výsledků aktivit EBRT

Konkrétnější úkoly této Organizace budou následující:
- výměna divadelních prací
- sladění možností, financování a problémů, týkajících se údržby a restaurování
- soulad v porozumění archivních zdrojů, literatury, ikonografie, empirické a srovnávání evidence rozvoje barokní a renesanční kultury obecně i zmíněných divadel zvlášť
- shromažďování zkušeností a názorů ohledně autentické interpretace barokní hudby, písní a scénografických konceptů.
- propagace a usnadnění výměny barokních a renesančních děl mezi divadly

Výsledky projektu
- vytvoření osobité a první Organizace barokních a renesančních divadel
- vytvoření denně fungujícího administrativního centra
- vytvoření speciálně zaměřeného webu
- výměna barokních a renesančních divadelních prací mezi evropskými zeměmi

Partneři projektu
Maltské Divadlo Manoel hledá jako partnery další barokní a renesanční divadla v Evropě, a to jak z EU, tak z kandidátských zemí.

Kontakt: Stefano Mallia, tel: 00356 21 341848/9, fax: 00356 21 318677, e-mail: stefano.mallia@emcs.com.mt

Autor článku: redakce