20.03.2018 18:04

Maximální minimalismus – workshop minimalistického herectví

Divadlo Kámen vás zve na workshop, při němž se pokusíme získat základní zkušenost s prostým bytím v prostoru, na jevišti a ve vztahu a nahlédnout do poměrně vzrušujícího způsobu existence.

Není třeba mnoho dělat, aby se mnoho dělo / můžeme velmi intenzivně existovat v prostoru a ve vztahu – staticky, s nepatrným pohybem i s převratnou akcí (například pohybem ruky).

Workshop vede režisér, dramatik a umělecký šéf Divadla Kámen Petr Odo Macháček. Účastní se ho také herci DK, kteří pomohou méně zkušeným účastníkům rychleji uchopit principy minimalistického bytí/konání/jednání.

Existujeme, spoluvytváříme prostor a čas / „nic neděláme“ a přitom jsme nesmírně aktivní / máme duševní i fyzický vztah k dalšímu člověku / jsme schopni pohybu – účelného i zbytečného i zdánlivě zbytečného / jsme osvobozeni od zjevných významů a point / zkoušíme jednat podle niterných potřeb / co je minimalistická akce a jaký je její „obsah“?

Na závěr si všichni zájemci zahrají dvouminutové minimalistické minipředstavení podle předem připraveného scénáře. Po workshopu bude ještě čas vše probrat v kamenné kavárně.

Workshop je otevřený všem zájemcům bez ohledu na jejich divadelní zkušenosti.

Počet míst je omezen, proto doporučujeme zakoupit vstupenku předem: https://goout.net/cs/listky/maximalni-minimalismus/xjdc/

Informace také na http://divadlokamen.cz/workshop_minimalismus_duben_2018 a na FB Divadlo Kámen Praha.

Autor článku: Převzato z: Culturenet.cz