14.10.2016 10:00

Medzinárodné odborné kolokvium v Bratislave: Česká a slovenská vzájomnosť v profesionálnom divadle po roku 1993

Centrum výskumu divadla Divadelného ústavu organizuje medzinárodné odborné kolokvium, ktoré sa uskutoční v dňoch 3. a 4. novembra 2016 v Štúdiu 12 v Bratislave. Počas dvoch dní si účastníci kolokvia budú môcť vypočuť odborné teatrologické príspevky na tému česko-slovenských divadelných vzťahov z obdobia po rozdelení spoločnej republiky.

Českú a slovenskú kultúru v oblasti dramatickej tvorby a divadla si len ťažko predstaviť bez vzájomnej spätosti a úzkej nadväznosti. Blízke partnerstvo a spolupráca najmä v oblasti personálneho zástoja v rámci jednotlivých inscenácií boli v období spoločného československého štátu viac než samozrejmé. Ako však pokračovala spolupráca po rozdelení Československej republiky? Pretrhli sa silné väzby, alebo umelci na ne nadviazali? Do akej miery nachádzajú dnes umelci uplatnenie v krajine, ktorá bola kedysi ich spoločnou vlasťou? Aj na tieto a podobné otázky chce odpovedať medzinárodné odborné kolokvium venované česko-slovenským divadelným vzťahom, ktoré sa bude konať v dňoch 3. a 4. novembra 2016 v Štúdiu 12 v Bratislave.

Medzinárodné kolokvium je súčasťou vedeckého projektu Česká a slovenská vzájomnosť v profesionálnom divadle, ktorý realizuje Centrum výskumu divadla Divadelného ústavu. V programe okrem iného zaznejú aj príspevky o českej tvorbe Mariána Amslera a Martina Čičváka, o slovenských inscenáciách Jana Antonína Pitínskeho a Davida Jařaba, o fenoméne Farmy v jaskyni, ale aj o problematike divadelnej kritiky či o rozvoji pôvodnej dramatickej tvorby po roku 1993.

http://www.theatre.sk/ 


Autor článku: Klára Kadlecová