08.06.2018 09:49

Městská divadla pražská – konkurz (divadelní pedagog)

Výběrové řízení na pozici divadelního pedagoga, jehož hlavním úkolem bude příprava a realizace edukačních programů určených školním skupinám, mládeži i široké veřejnosti.

Městská divadla pražská (MDP) jsou jedním z největších českých činoherních divadel. Působí na třech scénách v centru Prahy. Nedílnou součástí jejich činnosti jsou také vzdělávací a populárně-naučné programy pro mládež i pro dospělé diváky. Od podzimu 2018 MDP významně tyto aktivity rozšiřují, a vypisují proto výběrové řízení na pozici divadelního pedagoga, jehož hlavním úkolem bude příprava a realizace edukačních programů určených školním skupinám, mládeži i široké veřejnosti.

Máte o tuto pozici zájem? Vaši pracovní náplň by tvořily následující činnosti:

 • příprava a realizace edukačních programů a spoluvytváření koncepce jejich dalšího rozvoje
 • organizování doprovodných akcí se vzdělávacím přesahem, mj. kreativních kurzů a dílen, naučných pořadů, přednášek a besed, komentovaných prohlídek, speciálních inscenačních projektů ad.
 • výběr a koordinace externích lektorů, jejich zaškolení a dohled nad jejich činností
 • lektorská činnost
 • vytváření metodických a studijních materiálů k vybraným inscenacím MDP
 • aktivní komunikace se školami, úpravy edukačních programů podle potřeb jednotlivých škol
 • administrativní práce související s realizovanými programy a doprovodnými akcemi včetně tvorby podkladů k jejich propagaci
 • informační a konzultační činnost v rámci marketingových kampaní
 • spolupráce s partnerskými institucemi, profesními organizacemi a akademickými pracovišti v ČR i zahraničí

Váš profil:

 • ukončené vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání (pedagogického, andragogického nebo dramatického směru výhodou)
 • zkušenosti s přípravou a realizací umělecko–edukačních programů v kulturních institucích (např. divadlo, kulturní centrum, galerie, muzeum apod.)
 • lektorské dovednosti, znalost metod moderní pedagogiky, dramatické výchovy a dalších postupů vhodných pro tvorbu a vedení edukačních programů
 • praktické zkušenosti s organizováním volnočasových akcí
 • orientace v kulturní sféře
 • schopnost pracovat samostatně i v širším týmu
 • koncepční myšlení
 • aktivní přístup k řešení pracovních povinností, samostatnost, spolehlivost, zodpovědnost
 • aktivní znalost anglického jazyka

Nabízíme:

 • práci v renomované umělecké instituci s možností spolupodílet se na rozvoji edukačních programů
 • 1,0 pracovní úvazek na dobu určitou s možností prodloužení na dobu neurčitou
 • tarifní plat, osobní ohodnocení
 • pracoviště v centru Prahy
 • 5 týdnů dovolené
 • zaměstnanecké benefity – stravenky, MultiSport karta, příspěvek na Doplňkové penzijní spoření, zvýhodněné vstupenky do divadla
 • možnost dalšího vzdělávání a profesního rozvoje, mj. na základě kontaktu s partnerskými divadly a institucemi v zahraničí
 • nástup září 2018

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte do 20. 7. 2018.

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat kromě motivačního dopisu a strukturovaného životopisu i vypracovaný scénář vzdělávacího programu v rozsahu dvou až tří vyučovacích hodin pro věkovou kategorii v rozmezí 14–18 let (studenti středních škol) se zaměřením na současný repertoár nebo na historii MDP a dále stručný návrh konceptu edukačních aktivit pro mladé diváky MDP (rozsahem do 4 000 znaků včetně mezer).

Vybraní uchazeči/uchazečky budou pozváni (telefonicky nebo e-mailem) k ústnímu pohovoru, který se uskuteční v první polovině srpna 2018. Přihlášky do výběrového řízení je možné zasílat na poštovní adresu Městská divadla pražská, V Jámě 699/1, 110 00 Praha 1 nebo na E mdp@m-d-p.cz. Při písemném styku na obálku napsat: Neotvírat – výběrové řízení – Divadelní pedagog. V předmětu emailu uveďte, prosím, název pozice a Vaše jméno.

Poskytnutím osobních údajů obsažených ve Vašem životopise dáváte příspěvkové organizaci Městská divadla pražská souhlas pro jejich zpracování a uchování ve své personální databázi. Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu poskytnuté třetí straně. Poskytnutí údajů je dobrovolné, souhlas s jejich zpracováním a uchováním můžete kdykoliv odvolat.

Autor článku: Převzato z: culturenet.cz